Conex.sk
Podpora
FAQ - otázky a odpovede
2N® GSM brány |
Partnerské stránky

FAQ - 2N® GSM brány

PREHĽAD TÉM FAQ STIAHNUTIE
ANALÓGOVÉ GSM BRÁNY
FAQ - 2N® VoiceBlue MAX
Konfiguračné tipy a triky
2N® VoiceBlue MAX - ako nastaviť volanie z FXS portov do GSM so zálohou cez VoIP
Základné nastavenie brány 2N® VoiceBlue MAX
Nastavenie zariadení tretích strán
Žiadna téma
Poradca pri ťažkostiach
Ako reportovať problém na bráne 2N® VoiceBlue MAX
 
FAQ - 2N® EasyGate / 2N® SmartGate
Konfiguračné tipy a triky
Ako odosielať a prijímať Faxové správy alebo dáta
Ako poslať alebo prijať SMS správu cez GSM modul pomocou AT príkazov
Ako poslať alebo prijať SMS správu cez GSM modul pomocou AT príkazov SmartGate
Ako posielať a prijímať SMS správy?
Ako posielať FAX alebo dáta do a z GSM?
Ako urobiť upgrade firmware na bráne 2N® EasyGate?
Ako programovať GSM bránu 2N® EasyGate?
Ako programovať GSM bránu 2N® SmartGate?
Ako sa môžem pripojiť do brány SmartGate?
Ako uzemniť 2N® EasyGate a 2N® SmartGate
Aké rozhranie môžem použiť pre prenos dát pre 2N® EasyGate?
Aké rozhranie môžem použiť pre prenos dát pre 2N® SmartGate?
Je možné súčasne využívať hlasovú a dátovú službu pre 2N® EasyGate?
Je možné súčasne využívať hlasovú a dátovú službu pre 2N® SmartGate?
Koľko súbežných hovorov môžem uskutočniť pomocou 2N® EasyGate?
Koľko súbežných hovorov môžem uskutočniť pomocou 2N® SmartGate?
Môžem použiť GSM bránu 2N® EasyGate ako náhradu pevnej linky?
Môžem použiť GSM bránu 2N® EasyGate spoločne s pobočkovou ústredňou?
Podporuje GSM brána 2N® EasyGate prenos identifikácie volajúceho (CLIP)?
Podporuje GSM brána 2N® SmartGate prenos identifikácie volajúceho (CLIP)?
Nastavenie zariadení tretích strán
Žiadna téma
Poradca pri ťažkostiach
Ako reportovať problém na 2N® EasyGate
Ako reportovať problém na 2N® SmartGate
SIM karta sa nezaloguje
 
DIGITÁLNE ISDN BRI GSM BRÁNY
FAQ - 2N® BRI Lite / 2N® Enterprise
Konfiguračné tipy a triky
Ako sa dajú nakonfigurovať 2N® BRI Lite a 2N® BRI Enterprise?
Ako môžem nastaviť rovnomerné využitie oboch SIM kariet na 2N® BRI Lite
a 2N® BRI Enterprise?
Ako upraviť volané číslo z PBX na 2N® BRI Lite a 2N® BRI Enterprise?
Aké sú spôsoby posielania a prijímania SMS správ s použitím 2N® BRI Lite
a 2N® BRI Enterprise?
Koľko súbežných hovorov je možné uskutočniť naraz cez jednu 2N® BRI Lite
alebo 2N® BRI Enterprise?
Môžem použiť 2N® BRI Lite alebo 2N® BRI Enterprise s mojou PBÚ?
Nastavenie SMS pri nevyzdvihnutí na 2N® BRI Lite a 2N® BRI Enterprise
Podporujú 2N® BRI Lite a 2N® BRI Enterprise dátové prenosy?
Nastavenie zariadení tretích strán
Žiadna téma
Poradca pri ťažkostiach
Chcem uskutočniť hovor cez 2N® BRI Lite alebo 2N® BRI Enterprise, ale hovor
je odmietnutý. Aká môže byť príčina?
Reportovanie udalostí na 2N® BRI Lite a 2N® BRI Enterprise
 
DIGITÁLNE ISDN PRI GSM BRÁNY
FAQ - 2N® StarGate / 2N® BlueStar / 2N® BlueTower
Konfiguračné tipy a triky
Chcem SIM kartu prepnúť každé 4 hodiny na 2N® StarGate alebo 2N® BlueTower.
Aj keď sú využité všetky voľné minúty, chcem mať možnosť volať do siete GSM
na 2N® StarGate alebo 2N® BlueTower.
Aj keď sú využité všetky voľné minúty, zostáva SIM1 zalogovaná na 2N® StarGate
alebo 2N® BlueTower. Má to tak byť?
Ako aktivujem funkciu AutoCLIP routing na 2N® StarGate alebo 2N® BlueTower?
Ako nahrať licencie do 2N® StarGate alebo 2N® BlueTower?
Ako nastaviť Email2SMS a SMS2Email na 2N®StarGate - nové CPU 2013
Ako nastaviť SIP registráciu na doménu servera
Ako nastaviť východziu bránu/masku podsiete pre VoIP kartu?
Mám starú VoIP kartu na 2N® StarGate alebo 2N® BlueTower. Ako ju mám nastaviť?
Mám VoIP bránu so starou VoIP kartou a chcem ju nahradiť za novú VoIP kartu
na 2N® StarGate alebo 2N® BlueTower.
Potrebujem predĺžiť licenciu na 2N® StarGate alebo 2N® BlueTower. Aké informácie
vám mám poskytnúť?
VoIP bránu 2N® StarGate alebo 2N® BlueTower mám pripojenú na vnútornej sieti
a chcem na ňu smerovať hovory z ústredne pripojenej na verejnú sieť. Čo mám nastaviť?
Nastavenie zariadení tretích strán
Ako prepojiť 2N GSM bránu s IP pobočkovou ústredňou
Ako vykonať upgrade staršieho hardwaru 2N Stargate na najnovšiu verziu
Poradca pri ťažkostiach
Hovor do GSM odchádza cez rozhranie PRI2 na 2N® StarGate alebo 2N® BlueTower
Ako sa pripojím pomocou programu HyperTerminal na 2N® StarGate
alebo 2N® BlueTower?
Ako spustím trasovanie na 2N® StarGate alebo 2N® BlueTower?
Som pripojený cez RS232 do COM2 (na karte AUX) a nie je možné mi nahrať nové DISA
ohlásenie do 2N® StarGate alebo 2N® BlueTower.
LED Lay 1 alebo 2 na PRI ISDN doske nesvieti/bliká na 2N® StarGate
alebo 2N® BlueTower
Na GSM karte bliká LED dióda INIT na 2N® StarGate
alebo 2N® BlueTower?
Nová (tenká) VoIP karta sa nachádza stále v stave INIT na 2N® StarGate
alebo 2N® BlueTower
Pri pokuse o trasovanie (príkazy "AT!Rx", "AT!Lx") 2N® StarGate
alebo 2N® BlueTower odpovedá "BUSY".
Pri štarte 2N® StarGate alebo 2N® BlueTower vidím v logu správu "HCX err"?
SIM karty sa nelogujú do sietí na 2N® StarGate alebo 2N® BlueTower?
SMS at no answer (SMS pri nevyzdvihnutí) neobsahuje číslo volajúceho na 2N® StarGate
alebo 2N® BlueTower
Pri všetkých kartách svieti LED INIT na 2N® StarGate alebo 2N® BlueTower
Všetko je korektne nastavené, ale stále sa niektoré hovory smerujú na rozhranie PRI2
miesto GSM na 2N® StarGate alebo 2N® BlueTower.
 
VoIP GSM BRÁNY
FAQ - 2N® VoiceBlue Next
Konfiguračné tipy a triky
AutoCLIP routing - How to set AutoCLIP routing?
AutoCLIP routing na bráne 2N® VoiceBlue Next
Call routing - Changes in call routing in firmware 1.20+ compared to earlier versions on
2N® VoiceBlue Next   /   Callback na bráne 2N® VoiceBlue Next
Ako nastaviť Email2SMS a SMS2Email na bráne 2N® VoiceBlue Next
Ako nastaviť Mobility Extension na 2N® VoiceBlue Next?
Ako nastaviť SIP registráciu na doménu serveru
Ako zistiť aktuálny stav kreditu na SIM karte na 2N® VoiceBlue Next?
(použitie USSD príkazov)
Ako zistiť IP adresu 2N® VoiceBlue Next?
Je možné nahradiť telefónne číslo SIM karty vlastným číslom na 2N® VoiceBlue Next?
Limity vlastností 2N® VoiceBlue Next
Podporuje 2N® VoiceBlue Next našu pobočkovú ústredňu?
Podporuje brána 2N® VoiceBlue Next prenos dát?
Callback - How to set SMS Callback?   /   SMS Callback na bráne 2N® VoiceBlue Next
SMS messages - How to set SMS at no answer?
SMS pri nevyzdvihnutí hovoru na bráne 2N® VoiceBlue Next
Základný manuál ako nastaviť 2N® VoiceBlue Next
Nastavenie zariadení tretích strán
3CX - How to interconnect with 3CX?   /   3CX s bránou 2N® VoiceBlue Next
Alcatel OXO s bránou 2N® VoiceBlue Next
Asterisk s bránou 2N® VoiceBlue Next
CCM Express version 4.1 - How to interconnect with CCM Express version 4.1?
CCM Express s bránou 2N® VoiceBlue Next
CISCO CallManager 6, 7, 8 s bránou 2N® VoiceBlue Next
Elastix PBX - How to interconnect with Elastix PBX?
Elastix PBX s bránou 2N® VoiceBlue Next
Innovaphone PBX (IP302) - How to interconnect with Innovaphone PBX (IP302)?
Innovaphone (IP302) s bránou 2N® VoiceBlue Next
Panasonic NCP - How to interconnect with Panasonic NCP PBX?
Panasonic s bránou 2N® VoiceBlue Next
Siemens HiPath 3000 s bránou 2N® VoiceBlue Next
Poradca pri ťažkostiach
Hovor zostáva spojený aj po zavesení na 2N® VoiceBlue Next
Ako reportovať problém na 2N® VoiceBlue Next?
Ako urobiť trace na 2N® VoiceBlue Next?
Ako urobiť Wireshark trace
Jednostranná nepočuteľnosť na 2N® VoiceBlue Next
Nedarí sa nadviazať spojenie medzi 2N® VoiceBlue Next a 2N® Xapi Server
Problémy s kvalitou hlasu na 2N® VoiceBlue Next
Pri zostavovaní hovoru nepočujem vyzváňanie na 2N® VoiceBlue Next
SIM karty v 2N® VoiceBlue Next sa nezalogujú do sietí
 
FAQ - 2N® VoiceBlue Lite
Konfiguračné tipy a triky
Ako môžem konfigurovať 2N® VoiceBlue Lite?
Ako môžem zmazať CDR (call data record) záznam z brány 2N® VoiceBlue Lite?
Ako môžem zmeniť IP adresu brány 2N® VoiceBlue Lite?
Ako môžem nahrať firmware v 2N® VoiceBlue Lite?
Ako môžem zistiť hodnotu kreditu na mojich SIM kartách vložených do 2N® VoiceBlue Lite?
Ako nastaviť SMS callback v 2N® VoiceBlue Lite
Akým spôsobom môžem odosielať či prijímať SMS s bránou 2N® VoiceBlue Lite?
Akým spôsobom nahrám licenciu v 2N® VoiceBlue Lite?
Akým spôsobom nakonfigurovať Mobility Extension v 2N® VoiceBlue Lite?
Akým spôsobom nakonfigurujem NAT keep alive v 2N® VoiceBlue Lite?
Akým spôsobom smerovať prichádzajúce volanie na recepčnú či operátorku
v 2N® VoiceBlue Lite?
Je možné použiť firmware 03.00.xx v 2N® VoiceBlue Lite?
Koľko súčasných hovorov môžem s bránou 2N® VoiceBlue Lite uskutočniť?
Podporuje 2N® VoiceBlue Lite prenos dát?
Nastavenie zariadení tretích strán
Môžem použiť 2N® VoiceBlue Lite s mojou PBX?
Pripojenie 2N® VoiceBlue Lite k ústredni HiPath 3000 verzia 8.0 (HG 1500 V.8.0)
Poradca pri ťažkostiach
Ako reportovať problém na 2N® VoiceBlue Lite?
Ako sa pripojiť k 2N® VoiceBlue Lite pomocou HyperTerminalu?
Ako urobiť trace na 2N® VoiceBlue Lite?
Problém s kvalitou hlasu na 2N® VoiceBlue Lite
Pri zostavovaní hovoru nepočujem žiadne tóny na 2N® VoiceBlue Lite. Čo mám robiť?
Interkomy 2N® Helios IP Base
Mobilná kancelária 2N® OfficeRoute
Komunikačný systém pre výťahy 2N® Lift8
Produkty 2N na YouTube