Conex.sk
Produkty
Interkomy, vrátniky
Interkomy-príslušenstvo
APS mini |
Partnerské stránky

APS MINI HELIOS SET - JEDNODUCHÝ SYSTÉM
ELEKTRONICKEJ KONTROLY A EVIDENCIE VSTUPU OSÔB

APS mini HELIOS set je jednoduchý prístupový systém pre elektronickú kontrolu a evidenciu dochádzky osôb vo firmách alebo v bytových domoch  [ objekty do 748 užívateľov ].  Osoby sa identifikujú bezdotykovými čipovými kartami / kľúčenkami.

APS mini HELIOS set sa vyznačuje výhodnou cenou a minimálnymi nárokmi na prevádzku a údržbu.

Základnú funkciu systému APS mini HELIOS set - kontrolu vstupu a programovanie prístupových oprávnení - vykonávajú čítacie moduly autonómne, bez potreby ich pripojenia k PC. Po pripojení k PC je možné prístupové oprávnenia riadiť jednoduchým administračným programom, získané dáta sa potom dajú využiť aj pre jednoduché vyhodnotenie dochádzky.

APS MINI HELIOS SET - HARDWAROVÁ ČASŤ

Základným prvkom ATEUS® - APS mini HELIOS set je čítací modul, ktorý je vybavený všetkými potrebnými obvodmi pre zaistenie funkcie  [ vstupy, výstupy, indikačné prvky, riadiaca logika ]  a pre čítanie ID média  [ čipovej karty, kľúčenky ].

Čítacie moduly môžu pracovať v 3 režimoch

ATEUS Helios set
 • Autonómny režim  - čítacie moduly nie sú vzájomne prepojené komunikačnou linkou, programovanie pamäti kariet čítacích modulov sa vykonáva pomocou programovacích kariet,
 • Off-line režim  - čítacie moduly a administračný PC sú vzájomne prepojené sériovou linkou, programovanie pamätí kariet čítacích modulov sa vykonáva z administračného PC,
 • On-line režim  - PC trvalo komunikuje s čítacím modulom, resp. sieťou čítacích modulov  [ až 32 modulov ]  a ukladá všetky udalosti v systéme do archívu.

Prevedenie čítacích modulov

ATEUS Helios set - čítacia anténa

ATEUS® - APS mini HELIOS set  [ čítací modul ]  s rozhraním Wiegand

 • ATEUS® - APS mini HELIOS set umožňuje
 • kontrolu osôb, ktoré do budovy vstupujú a z budovy vychádzajú
 • správu, monitoring a kontrolu až pre 16 čítacích miest  [ vchodov ]
 • on-line monitorovanie pomocou PC
 • možnosť vytlačenia správ o dochádzke
 • pozostáva zo základnej dosky a čítacej antény, ktorá slúži k bezkontaktnému čítaniu kódov čipových kariet
 • čítacia anténa je určená pre namontovanie priamo do mechaniky vrátnika ATEUS® Helios a umožňuje tak ľahké rozšírenie vrátnika o funkciu čítačky čipových kariet
ATEUS Helios set - základná doska
 • čítaciu anténu je možné dodatočne doplniť do všetkých základných modulov komunikátora ATEUS® Helios bez klávesnice, v prípade potreby numerickej klávesnice je možné tento čítací modul doplniť
  aj do všetkých rozširovacích modulov komunikátora ATEUS® Helios
 • štandardným príslušenstvom APS mini HELIOS setu sú 2 programovacie karty pre pridávanie a odoberanie užívateľských kariet bez nutnosti prepojenia čítačky s PC  [ autonómny režim ]
 • základná doska čítačky sa montuje na vnútornú stranu steny, na ktorej je umiestnený vrátnik Helios s anténou čítačky

Samostatný APS mini SET  [ čítací modul ]  s rozhraním Wiegand

APS mini - samostatný čítací modul
 • čítací modul s integrovaným kontrolérom pre jedny dvere je určený pre pripojenie na zbernicu RS 485 systému APS mini, alebo pre autonómnu prevádzku. Možnosť montáže do vnútorného alebo do vonkajšieho prostredia,
 • na jednu linku systému APS mini je možné pripojiť až 32 čítacích modulov,
 • rovnaké prevádzkové režimy, ako ATEUS® - APS mini HELIOS set.

APS mini - dôvodová klávesnica  [ čítací modul ]

APS mini - dôvodová klávesnica
 • samostatný set, ktorý obsahuje anténny modul, čítačku kariet a programovacie
 • je určený hlavne pre on-line aplikácie systému APS mini s evidenciou dochádzky, a pre všetky prevádzkové režimy,
 • jeho štandardným príslušenstvom sú 2 programovacie karty pre pridávanie a odoberanie užívateľských oprávnení,
 • pre komunikáciu s čítacími modulmi pomocou PC je nutné na komunikačnej linke inštalovať komunikačný prevodník RS 232 / 485 alebo RS485 / Ethernet.

APS MINI HELIOS SET - PRÍSLUŠENSTVO

K prístupovému systému APS mini HELIOS set je dodávané nasledujúce príslušenstvo:

Prevodník RS485 / Ethernet Mikročítačka Čipová karta Kľúčenka

STIAHNITE SI ...

Interkomy 2N® Helios IP Base
Mobilná kancelária 2N® OfficeRoute
Komunikačný systém pre výťahy 2N® Lift8
Produkty 2N na YouTube