Conex.sk
Aplikácia a služby
SW aplikácia
2N® Netstar Assistant |
Partnerské stránky

2N® NETSTAR ASSISTANT

Aplikácia Netstar Assistant je webové rozhranie, cez ktoré môžu užívatelia spravovať svoj účet v rámci ústredne.

Pre každého užívateľa je v ústredni 2N® NETSTAR pripravená jeho súkromná Web stránka, ktorá obsahuje užitočné informácie o telefónnej prevádzke jeho telefónnych staníc  [ liniek ].   Zároveň umožńuje vlastné nastavenie profilov, služieb a telefónov užívateľom.

DOSTUPNOSŤ 2N® NETSTAR ASSISTANT

2N® Netstar Assistant je WEB aplikácia dostupná z bežného internetového prehliadača. Doporučený je MS Explorer ver. 6.0 a vyššia.  Licencia pre súčasný prístup 10 užívateľov s možnosťou ďalšieho rozšírenia  [ voliteľne ].

Aplikácia je veľmi vhodným nástrojom pre užívateľov bežných telefónnych prístrojov, ktoré nemajú možnosť zobrazovania informácie o telefónnej prevádzke na displeji tak, ako je to pri systémových telefónoch 2N® StarPoint.

MOŽNOSTI 2N® NETSTAR ASSISTANT

Prehľad o hovoroch

Základný prehľad o hovoroch je rovnaký, ako v mobilnom telefóne. Na stránkach Netstar Assistant užívateľ nájde najmä záznamy o

 • neprijatých hovoroch
 • prijatých hovoroch
 • odchádzajúcich hovoroch

Záznamy o hovoroch sú vrátane priradených mien z telefónnych zoznamov, času a dĺžky hovorov. V záznamoch je možné filtrovať napr. podľa dátumu hovoru, podľa mena volaného / volajúceho. Z prehľadu je možné číslo vytočiť kliknutím myšou  [ CTI ].

Možnosti

 • prístup z internetu - získanie informácií o neprijatých hovoroch odkiaľkoľvek, kde je pripojenie k internetu
 • prehľad o telefónnej prevádzke svojho oddelenia, call-centra ...
 • prehľad o skupine liniek podľa ich nastavenia do skupín

Všetky operácie sú chránené prístupovými právami.

NS Assistant

Telefónne zoznamy

Umožňujú vytvorenie a údržbu

 • firemného telefónneho zoznamu
 • globálnych telefónnych zoznamov  [ viditeľných pre všetkých ]
 • osobných telefónnych zoznamov  [ viditeľných len pre užívateľa ]

Z telefónnych zoznamov je možné číslo vytočiť kliknutím myšou  [ CTI ].

Možnosti

 • vytváranie a tlač popisných štítkov pre telefóny 2N® StarPoint
 • tlač osobných, skupinových alebo firemných telefónnych zoznamov

Počítačová CTI telefónia  [ licencia ]

Vytáčanie telefónneho čísla z telefónneho zoznamu kliknutím myšou na zobrazené meno, alebo na záznam o neprijatom hovore. Služba spolupracuje s telefónmi radu 2N® StarPoint.

On-line zobrazenie údajov o volajúcom priamo na lište Windows umožní  [ licencia ]

 • v okamžiku zvonenia sa nad spúšťacou ikonou objaví bublinka s číslom a menom volajúceho
 • po premiestnení kurzoru sa zobrazí história všetkých neprijatých hovorov
 • z histórie hovorov je možné požadované číslo vytočiť kliknutím myšou

Nastavenie profilov, služieb a telefónov

Profil správania sa telefónnych liniek je základným nástrojom užívateľa pre rýchle a komfortné nastavenie komunikačných služieb s ohľadom na jeho akutálnu pracovnú činnosť a aktuálne miesto činnosti.

Pomocou profilu si užívateľ stlačením tlačidla volí

 • ktorá linka bude zvoniť pri prichádzajúcom hovore
 • ako sa majú linky presmerovávať  [ trvalé presmerovanie, pri obsadení, pri neprítomnosti ]
 • nastavenie hlasitosti vyzváňania telefónu

Profily sú podobné nastaveniam mobilných telefónov. Pomocou profilu si užívatelia najčastejšie riadia možné denné situácie - napríklad

Číslo
profilu
Profil Zvoní Presmerovanie Hlasitosť
vyzváňania
1. V KANCELÁRII linka v kancelárii na mobil, po 20 sec. štandardná
2. JEDNANIE linka v kancelárii   - tichá
3. NA CESTÁCH linka v kancelárii, mobil linka z kancelárie na mobil štandardná
4. NERUŠIŤ   - do hlasovej schránky ticho

Profily sa nastavujú z prostredia 2N® Netstar Assistant. Ich nastavenie je možné aj z konzoly systémového telefónneho prístroja 2N® StarPoint. Užívateľ si môže nastaviť / pomenovať ďalšie vlastné profily, medzi ktorými sa môže ľubovoľne prepínať alebo ich modifikovať. Tieto profily je možné kombinovať s časovými podmienkami.

Aplikácia 2N® Netstar Assistant umožňuje s pomocou grafickej podoby telefónu na monitore PC a myše

 • zadať čísla rýchlej voľby pre jednotlivé tlačidlá
 • priradiť čísla a mená z telefónnych zoznamov k jednotlivým hovorom
 • vytlačiť popisky k tlačidlám telefónu
 • nastaviť tlačidlá intercomu na požadované cieľové stanice na telefónoch 2N® StarPoint
 • základné nastavenie konferenčných miestností
 • zakázať / povoliť niektorú zo staníc užívateľa - vyradenie z routovania a zakázanie všetkých odchádzajúcich hovorov
 • nastavenie vlastných časových podmienok prepínania profilov - pre obslúženie volaní rôznymi spôsobmi v určenom časovom intervale  [ napr. iné smerovanie pre prichádzajúce hovory vo dne / v noci apod. ]
 • nastaviť ďalšie funkcie  [ podsvetlenie displeja, hlasitosť príposluchu, nastavenie času a dátumu ... ] 
 • kopírovanie nastavenia medzi telefónmi navzájom
Interkomy 2N® Helios IP Base
Mobilná kancelária 2N® OfficeRoute
Komunikačný systém pre výťahy 2N® Lift8
Produkty 2N na YouTube