Conex.sk
Spoločnosť
Referencie |
Partnerské stránky

REALIZÁCIA KOMUNIKAČNÝCH SYSTÉMOV 2N® / ATEUS®
SPOLOČNOSŤOU CONEX, SPOL. S R.O.

Koordinačné stredisko IZS - Žilinský kraj Lesy SR, š.p.
Banská Bystrica
Železiarne Podbrezová a.s. Exekútorský úrad
Banská Bystrica
Tále a.s.
Horná Lehota
Seco leasing a.s.
Martin
U. S. Steel Košice, s.r.o. Verejno prospešné
služby, s.r.o.
Revúca
Úrad jadrového dozoru
Bratislava
Slovenské biologické
služby a.s. B. Bystrica
Ministerstvo obrany
Slovenskej republiky
TEN Expres
Slovakia spol. s r.o.
Banská Bystrica
Ministerstvo vnútra
Slovenskej republiky
Abbott Laboratories
Slovakia s.r.o.
Bratislava
Ministerstvo zahr. vecí
Slovenskej republiky
ZLH, a.s. Sabinov
prevádzka Hronec
Krajské riaditeľstvo PZ
Banská Bystrica
BERGER Stroje s.r.o.
Banská Bystrica
INVESTEX GROUP, s.r.o.
Zvolen
POPRADSKÉ
STAVOMONTÁŽE a.s.
Poprad
Strojárne SIPOX a.s.
Gelnica
Belamo a.s.
Banská Bystrica
Slovenská správa ciest
Banská Bystrica
Výskumný ústav
pôdoznalectva
a ochrany pôdy,
Bratislava
Mäsokombinát
Dunajská Streda
Krajský úrad
Žilina
Mäsokombinát OR-LI
Liptovský Hrádok
SVAK Dolný Kubín
Poisťovňa MV SR
Košice
Tlačiarne BB
Tatrastav a.s.
Poprad
Regionálna veter.
a potrav. správa
Žiar nad Hronom
Rádio TATRY
Poprad
METEOR Slovensko, s.r.o., BA, BB, KE, NR, ZA
FUN Rádio a.s.
Bratislava
Účelové zariadenie
vlády SR
Banská Bystrica
Biskupské úrady
 
Agentúra
životného prostredia
Banská Bystrica
CITY HOTEL BRATISLAVA¹¹¹
Bratislava
Stredoslovenská
energetika a.s.
Žilina
CITY HOTEL PARK DOLNÝ KUBÍN¹¹¹
Dolný Kubín
Východoslovenská
energetika a.s.
Košice
Hotel MEDIUM¹¹¹
Bratislava
Rudné bane, š.p.
Banská Bystrica
Hotel LUX¹¹¹
Banská Bystrica
BPT Leasing a.s.
Bratislava
Nemocnica
Banská Bystrica
.
.
.
   
... A MNOŽSTVO ĎALŠÍCH APLIKOVANÝCH RIEŠENÍ.   
Interkomy 2N® Helios IP Base
Mobilná kancelária 2N® OfficeRoute
Komunikačný systém pre výťahy 2N® Lift8
Produkty 2N na YouTube