Conex.sk
Produkty
Telefónne ústredne
2N® NetStar
Moduly |
Partnerské stránky

KOMUNIKAČNÝ SYSTÉM 2N®  NETSTAR
MODULY, KARTY, ROZHRANIA, PORTY

ZÁKLADNÉ A ROZŠIROVACIE MODULY

Obj. číslo Karty Poznámky
ATEUS NetStar - Základný modul 230V
2N® NetStar - základný modul 230V
2N® ATEUS NetStar - Základný modul RACK / Stand alone + Zdroj + CPU.  Modul NEOBSAHUJE kartu SWITCH.
101030 1x CPU Na zaslepenie neobsadených pozícií pre zásuvné karty sa používajú zaslepujúce moduly (samostatné položky)
- zaslepujúci modul široký - obj.č. 1011100
- zaslepujúci modul úzky - obj.č. 1011300
ATEUS NetStar Extender analog - rack, 230V
2N® NetStar Extender analog - rack, 230V
2N® ATEUS NetStar Extender.  Rozšírenie základného modulu (11 pozícií pre linkové rozhrania - karty). Rozširujúci modul je vybavený 8-bitovým CPU, podporované sú karty AVL, ASL, GSM/UMTS a AUDIORELÉ.
101036 1x CPU Na zaslepenie neobsadených pozícií pre zásuvné karty sa používajú zaslepujúce moduly (samostatné položky)
- zaslepujúci modul široký - obj.č. 1011100
- zaslepujúci modul úzky - obj.č. 1011300
ATEUS NetStar IP, 230V
2N® NetStar IP - základný modul 230V
2N® ATEUS NetStar IP - Základný modul RACK / Stand alone + CPU + SWITCH + VoIP karta 32 hovorových kanálov. 2 licencie slotov pre doplnenie linkových modulov (licencie podľa konkrétneho typu karty).
101035IP 1x CPU
1x Switch X
1x VoIP karta/32
Na zaslepenie neobsadených pozícií pre zásuvné karty sa používajú zaslepujúce moduly (samostatné položky)
- zaslepujúci modul široký - obj.č. 1011100
- zaslepujúci modul úzky - obj.č. 1011300

KARTY, ROZHRANIA, PORTY

Obj. číslo Karta Rozhranie Porty na karte Extender ... Náhľad
SWITCH karta - Switch
SWITCH karta - je nedeliteľnou súčasťou základného modulu. Switch s možnosťou pripojiť až 4 rozširujúce moduly je vždy osadený 1x PRI rozhraním a základným spojovacím poľom, ktoré sa stará o spojovanie hovorov v celom systéme. Osadzuje sa len do základného modulu, vždy do pozície s HW adresou 5. 2N® NetStar - karta Switch, rozšírenie pre 4x extender
1011001Q 1x PRI
4x RJ45 (8x8)
NIE
SWITCH X karta základná - Switch X
SWITCH X karta základná - je nedeliteľnou súčasťou základného modulu. NEUMOŽŇUJE pripojenie rozširujúcich modulov (Extendrov), je dodávaná v základnom module Lite. Switch X je vždy osadený 1x PRI rozhraním a základným spojovacím poľom, ktoré sa stará o spojovanie hovorov v celom systéme. Osadzuje sa len do základného modulu, vždy do pozície s HW adresou 5. 2N® NetStar - karta Switch X
1011002EQ 1x PRI NIE
PRI karta
PRI karta  (ISDN PRI  30B+D)  - je určená pre pripojenie ústredne do VTS alebo pre priečkovanie ústrední medzi sebou. Každý ISDN PRI port umožňuje použitie až 30 nezávislých B kanálov o rýchlosti 64 kbit/s a 1 D kanál tiež o rýchlosti 64 kbit/s, určený pre prenos signalizácie. Karty PRI sa osadzujú len do základného modulu na pozície 2,3 a 4 medzi kartu CPU a SWITCH. 2N® NetStar - karta PRI
1011301 1x PRI 4 vodiče
(dvojica pre príjem, dvojica pre vysielanie v TE aj v NT móde)
1 ISDN PRI port NIE
1011302 2x PRI 2 ISDN PRI porty NIE
1011303 4x PRI 4 ISDN PRI porty NIE
BRI karta - Digital (Sub./tr.)
BRI karta  (ISDN BRI  2B+D) - každý z 8 plnohodnotných ISDN BRI portov na karte môže byť použitý ako účastnícka prípojka (na jednu prípojku je možné pripojiť až 8 koncových zariadení - telefón, fax, modem),  alebo môže byť využitý pre pripojenie do VTS. Každý BRI port umožňuje použitie 2 nezávislých B kanálov o rýchlosti 64 kbit/s a 1 D kanálu tiež o rýchlosti 64 kbit/s, určeného pre prenos signalizácie. Karty BRI sa osadzujú len do základného modulu na pozície linkových kariet. 2N® NetStar - karta BRI
1011118 8x BRI 4 vodiče 8 ISDN BRI portov NIE
DVL karta digitálnych vnútorných liniek - Digital Ext.
DVL karta - porty pre digitálne vnútorné linky sú určené pre pripojenie digitálnych systémových telefónov. Karty DVL sa osadzujú len do základného modulu na pozície linkových kariet. 2N® NetStar - karta DVL
1011128 8x DVL 2 vodiče, protokol CORNET II 8 DVL portov NIE
DIGITAL COMBO karta kombinovaných rozhraní - Digital Combo
Digital Combo karta - BRI porty a porty digitálnych vnútorných liniek (DVL) sú určené pre pripojenie digitálnych telefónov. Karty Digital Combo sa osadzujú len do základného modulu na pozície linkových kariet. 2N® NetStar - karta Combo - 4xBRI/4xDVL
1011124 4x BRI / 4x DVL 4x BRI - 4 vodiče
4x DVL - 2 vodiče, protokol CORNET II
4 ISDN BRI porty
4 DVL porty
NIE
4ASL/4AVL karta vstupných a vnútorných analog. liniek - Analog (Ext./Tr.)
4ASL/4AVL karta - je určená pre pripojenie 4 vstupných analógových štátnych liniek + 4 analógových vnútorných liniek s CLIP.  Automatické preklopenie vstupných portov ASL na vnútorné AVL porty 1:1 pri výpadku napájania. Karty 4ASL/4AVL sa osadzujú do ľubovoľnej linkovej pozície v základnom module alebo v rozširujúcom module. 2N® NetStar - karta 4xASL/4xAVL
1011224 4x ASL / 4x AVL 4x ASL - 2 vodiče
4x AVL - 2 vodiče
4 ASL porty
4 AVL porty
ÁNO
AVL karta vnútorných analogových liniek - Analog Ext.
AVL karta - je určená pre pripojenie analógových telefónov na vnútorných linkách / pobočkách. Karty 4ASL/4AVL sa osadzujú do ľubovoľnej linkovej pozície v základnom module alebo v rozširujúcom module. 2N® NetStar - karta AVL
1011218 8x AVL s CLIP 2 vodiče 8 AVL portov ÁNO
GSM karta - GSM
GSM karta - interná GSM brána, určená pre systém 2N®NetStar. Podpora 1x SIM na 1 GSM modul, výmena SIM karty len pri úplnom vypnutí napájania karty. GSM karty sa osadzujú do ľubovoľnej linkovej pozície v základnom module alebo v rozširujúcom module. 2N® NetStar - karta 4x interný GSM modul
1011701 1x GSM modul Typ modulu - MC55i
SIM karta - malá, 3V
1x SIM ÁNO
1011702 2x GSM modul, zlučovač 2x SIM ÁNO
1011704 4x GSM modul 4x SIM ÁNO
1011705 4x GSM modul, zlučovač 4x SIM ÁNO
1011924Q 2N® NetStar Splitter modul 4/1, s prepäťovou ochranou (integrovaný anténny splitter - interný) ÁNO
UMTS karta
UMTS karta - podporuje 1x SIM na 1 UMTS modul, výmena SIM karty len pri úplnom vypnutí napájania karty. UMTS karty sa osadzujú do ľubovoľnej linkovej pozície v základnom module alebo v rozširujúcom module. 2N® NetStar - karta UMTS
1011802 2x UMTS modul SIM karta - malá, 3V 2x SIM ÁNO
1011805 4x UMTS modul 4x SIM ÁNO
Audio/IO/Rele karta - Audio/IO/Relay
Audio/IO/Rele karty - osadzujú sa do ľubovoľnej linkovej pozície v základnom module alebo v rozširujúcom module. 2N® NetStar - karta Audio/IO/Rele
1011601 2x AUX
4x IO/Rele
Jack 3,5mm stereo
WAGO svorka
2 AUX porty
4 IO/Rele porty
ÁNO
1011602 4x AUX
8x IO/Rele
Jack 3,5mm stereo
WAGO svorka
4 AUX porty
8 IO/Rele portov
ÁNO
VoIP karta - VoIP
VoIP karty - na prednej strane karty je umiestnený 4 portový switch. Počet hlasových kanálov z VoIP do TDM je obmedzený HW licenciou s vyznačeným počtom kanálov. Karty sa osadzujú len do základného modulu na pozície 1, 2 a 3 medzi kartu CPU a SWITCH. 2N® NetStar - karta VoIP
1011404 4 kanály 4 portový SWITCH
IEEE 802.3
Ethernet 10/100 FullDuplex
SIP protokol
(hovory z VoIP do TDM)
NIE
1011408 8 kanálov NIE
1011416 16 kanálov NIE
1011424 24 kanálov NIE
1011432 32 kanálov NIE
1011464 64 kanálov NIE
ATEUS NetStar - Zaslepujúci modul široký
Zaslepujúci modul široký - je určený pre zaslepenie neobsadených pozícií zásuvných kariet so širokým profilom. 2N® NetStar - zaslepujúci modul široký
1011100 ÁNO
ATEUS NetStar - Zaslepujúci modul úzky
Zaslepujúci modul úzky - je určený pre zaslepenie neobsadených pozícií zásuvných kariet s úzkym profilom. 2N® NetStar - zaslepujúci modul úzky
1011300 ÁNO

VIAC ...

2N® NetStar - Hardware manuál(wiki.2n.cz - Google Chrom, Mozilla Firefox, Opera)
Interkomy 2N® Helios IP Base
Mobilná kancelária 2N® OfficeRoute
Komunikačný systém pre výťahy 2N® Lift8
Produkty 2N na YouTube