Conex.sk
Aplikácie a služby |
Partnerské stránky

SW APLIKÁCIE,  ZÁKAZNÍCKE SLUŽBY,  PRODUKTOVÉ SLUŽBY

POSKYTOVANÉ APLIKÁCIE A SLUŹBY

SW aplikácie sú samostatné softwarové nástroje  pre telekomunikačné zariadenia z ponuky spoločnosti Conex, spol. s r.o.

  • pre telefónne ústredne, GSM brány, Interkomy
  • zvýšenie úžitkových vlastností zariadení
  • počítačová telefónia CTI, klientské databázy
  • vytvorenie pobočiek ústredne z mobilných telefónov
  • pre operátorske, spojovateľské pracoviská, recepcie
  • záznam hovorov, ďalšie možnosti
2N® MOBILITY EXTENSION

Zákaznícke služby

  • ponúkané riešenia - telekomunikačné zariadenia,  zariadenia na zabezpečenie objektov a kamerové systémy
  • možnosti konzultácie, objednania, inštalácie a servisovania našich produktov
Služby zákazníkom

Produktové služby

  • originálne či jedinečné služby a funkcie pre telekomunikačné zariadenia 2N®
  • služby a funkcie konkrétnych produktov
Produktové služby
Interkomy 2N® Helios IP Base
Mobilná kancelária 2N® OfficeRoute
Komunikačný systém pre výťahy 2N® Lift8
Produkty 2N na YouTube