Conex.sk
Produkty
Telefónne ústredne
2N® Omega 48 |
Partnerské stránky

TELEFÓNNA ÚSTREDŇA 2N® OMEGA 48

Ústredňa 2N® OMEGA 48 je určená pre menšie alebo pre stredne veľké firmy  [ od 20 do 40 zamestnancov ].
Je vhodným riešením pre spoločnosti, ktoré majú viacej pobočiek v rôznych miestach alebo v zahraničí. Svojou konfiguráciou zabezpečuje veľmi efektívnu komunikáciu medzi pracovníkmi ako vo vnútri firmy, tak aj medzi jej vzdialenými pobočkami navzájom. Okrem analógových, ISDN či GSM sietí umožňuje využívanie VoIP technológie.

Pre menšie spoločnosti  [ do 20 zamestnancov ]  je určená telefónna ústredňa  2N® OMEGA Lite.

HLAVNÉ VÝHODY TELEFÓNNEJ ÚSTREDNE 2N® OMEGA 48

 • až 40 interných telefónnych liniek
 • plnohodnotná funkcionalita aj bez pripojenia do pevnej siete  -  využívanie všetkých služieb a komunikácia s vonkajším svetom iba s pomocou interných GSM modulov  [ v prípade potreby ústredňa dokáže byť mobilná ]
 • výkonný šetriaci automat LCR  pre smerovanie odchádzajúcich hovorov podľa najnižších nákladov  -  pevná sieť, mobilná sieť, VoIP
 • funkcia Mobility Extension   premení mobilný telefón užívateľa na štandardnú pobočku ústredne s využívaním všetkých funkcií ústredne tak, ako z pevnej linky
 • podpora VoIP telefonovania  umožňuje vzájomné prepojenie viacej ústrední 2N® Omega  v pobočkách firmy a vytvorenie siete, v rámci ktorej môžu zamestnanci volať zadarmo,  resp. len za cenu internetového pripojenia
 • interné GSM brány  s pripojením priamo na zbernicu ústredne, ktoré umožní lepšie využívanie služieb poskytovaných operátormi GSM sietí
 • IVR  - automatická spojovateľka
 • SNMP  - automatický vzdialený monitoring  [ dohľad ]  pre rýchlejší, kvalitnejší a lacnejší servis;  programovanie ústredne na diaľku
 • použitie systémových telefónov s protokolom CORNET  umožňuje využívanie moderných a komfortných systémových telefónov 2N StarPoint 500
 • podpora až 8 druhov telefónnych prístrojov - terminálov
 • systémové telefónne prístroje radu 2N StarPoint
 • konzola spojovateľky s hands-free súpravou a tlačidlovými modulmi
 • analógové telefóny s CLIP,  faxy skupiny G3
 • prenosné analógové telefóny DECT
 • stolové SIP IP telefóny 2N StarPoint
 • softwarové SIP IP telefóny  [ SoftPhones ]
 • počítačové softwarové telefóny  [ CTI ] - paralelne k systémovým telefónom
 • terminály typu CRM modul - obsluha hovorov z informačného systému firmy
 • vysoká modularita systému  - zmena zostavy alebo rozširovanie systému podľa aktuálnych potrieb
 • štandardizované rozhranie TAPI  určené ku prepojeniu telefónnej ústredne 2N® OMEGA 48  s osobnými počítačmi, servermi a informačným systémom firmy. Rozhranie tiež zaisťuje integráciu počítačovej telefónie a umožňuje využívanie telefónnych služieb na PC.
 • možnosť využitia ATEUS® SMS serveru  -  softwarovej aplikácie, umožňujúcej všetkým užívateľom ústredne 2N® OMEGA 48  jednoducho a pohodlne zasielať a prijímať SMS správy priamo z PC
 • pozrite si ďalšie aplikácie  k telefónnym ústredniam.

HOVORY MEDZI FIREMNÝMI POBOČKAMI CEZ IP ZADARMO

AUTOMATICKÝ VÝBER NAJLACNEJŠEJ CESTY PRE ODCHÁDZAJÚCI HOVOR

ŠPECIFIKÁCIA ATEUS® OMEGA 48

Počty portov

 • Max. počet analógových portov - 48
 • Max. počet portov BRI - 6
 • Max. počet VoIP kanálov / užívateľov - 8 / 60
 • Max. počet GSM / UMTS kanálov - 12 / 1
 • Max. počet systémových telefónov - 20

Základné technické parametre

 • Menovité napätie siete - 230 V
 • Menovitá frekvencia - 50 Hz
 • Poistka - F4A / 250V
 • Rozmery - 384 x 270 x 234

Komunikačné rozhrania

 • Rozhranie LAN - Eth T-Base 10/100
 • Sériové rozhranie - RS232/115200

Prevádzkové podmienky

 • Rozsah teplôt - +15° až +45° C
 • Prevádzková poloha - zvislá

STIAHNITE SI ...

Interkomy 2N® Helios IP Base
Mobilná kancelária 2N® OfficeRoute
Komunikačný systém pre výťahy 2N® Lift8
Produkty 2N na YouTube