Conex.sk
Produkty
Výťahové komunikátory
2N® Lift8
Rozširujúce moduly |
Partnerské stránky

2N® LIFT8 - ROZŠIRUJÚCE MODULY

2N® Lift8 - rozširujúce moduly
2N® Lift8 - splitter 2N® Lift8 - I/O modul 2N® Lift8 - kamerový modul 2N® Lift8 - RS232 sériový modul
obj.č. 918620E obj.č. 918621E obj.č. 918622E obj.č. 918654E
Splitter I/O modul Kamerový modul RS232 modul
Slúži pre prepojenie ďalšieho výťahu. Na jednu centrálnu jednotku je možné zapojiť až 8 výťahov, čiže 7 splitterov. Obsahuje tiež kontakt pre blokovanie výťahu v prípade poruchy.Modul so štyrmi logickými vstupmi a štyrmi reléovými výstupmi, na jednu centrálnu jednotku je možné zapojiť až 8 I/O modulov.
Kamerový modul je bezpečnostná časť systému, ktorá v prípade núdze, či na vyžiadanie operátora, umožní poslať obrazový záznam aktuálnej situácie vo výťahu. Toto záznamové zariadenie tiež ukladá získané dáta v nastavenom intervale na pamäťovú kartu, čím môže pomôcť pri dokazovaní vandalizmu v kabíne výťahu. Môže fungovať aj ako samostatná jednotka, bez napojenia na zostávajúce komponenty systému 2N® Lift8. RS232 modul slúži pre príjem AT príkazov z riadiacej jednotky výťahu. Riadiaca jednotka výťahu zašle príkaz cez RS232 do CJ, ktorá ho spracuje a vykoná.Interkomy 2N® Helios IP Base
Mobilná kancelária 2N® OfficeRoute
Komunikačný systém pre výťahy 2N® Lift8
Produkty 2N na YouTube