Conex.sk
Príslušenstvo
Ostatné príslušenstvo
Digitálne spínacie hodiny |
Partnerské stránky

DIGITÁLNE SPÍNACIE HODINY DSH PRE ŠKOLY

Digitálne spínacie hodiny DSH sú určené pre impulzné alebo prepínacie spínanie spotrebičov v priemysle, energetike, zdravotníctve, školstve apod.

Prednostne sú DSH určené pre ovládanie školského zvonenia vo vopred naprogramovanom režime. Výhodou je jednoduchá inštalácia, jednoduché ovládanie, možnosť automatického nastavenia letného a zimného času, manuálne ovládanie núdzového zvonenia.

MOŽNOSTI SPÍNACÍCH HODÍN, POUŽITIE

Spínacie hodiny DSH
 • ovládanie spotrebičov v závislosti na reálnom čase
 • ovládanie spotrebičov v pravidelných časových cykloch
 • spínanie - podľa programu (AUTO), trvalo ručne, náhodne
 • možnosť zvolenia obdobia, kedy hodiny nebudú spínať podľa naprogramovaného času
 • automatický prechod na letný alebo na zimný čas
 • možnosť programovania v záložnom režime
 • 100 pamäťových miest
 • zálohovanie reálneho času - až 3 roky
 • viac typov - jednokanálové, dvojkanálové
 • priehľadný kryt predného panelu je možné plombovať proti zneužitiu
 • využitie v systémoch jednotného času - hodiny v školách, budovách, kostolné zvony
 • využitie k predprogramovanému ovládaniu napr. vykurovania, chladenia, osvetlenia, iných zariadení

STIAHNITE SI ...

Interkomy 2N® Helios IP Base
Mobilná kancelária 2N® OfficeRoute
Komunikačný systém pre výťahy 2N® Lift8
Produkty 2N na YouTube