Conex.sk
Podpora
Flash animácie |
Partnerské stránky

FLASH ANIMÁCIE - MOŽNOSTI ZARIADENÍ 2N®

Určenie FLASH animácie Spustenie prezentácie
VRÁTNIK / VIDEOVRÁTNIK 2N® HELIOS
2N® Helios v kancelárii
2N® Helios pri príchode poštového doručovateľa
VRÁTNIK / VIDEOVRÁTNIK 2N® HELIOS IP
2N® Helios IP - komplex kancelárií, dom
2N® Helios - recepcia
2N® Helios - vzdialený dohľad
TELEFÓNNE ÚSTREDNE 2N® OMEGA Lite  /  2N® OMEGA 48
2N® Omega Lite / 48 v rodinnom dome
2N® Omega Lite / 48 s integrovaným modulom pre VoIP telefonovanie
2N® Omega Lite / 48 s integrovanými GSM bránami
2N® Omega Lite / 48 s protokolom SNMP pre vzdialenú správu
     sieťových zariadení  [ diaľkový dohľad ]
2N® Omega Lite / 48 s technológiou UMTS
     [ bezdrôtová technológia - dáta, hlas, hlavný a záložný internet ]
KOMUNIKAČNÝ SYSTÉM 2N® NETSTAR
NETSTAR Assistant - nastavenie služieb NETSTAR  [ presmerovanie ]
NETSTAR Assistant - nastavenie služieb telefónu
NETSTAR Assistant - história hovorov
NETSTAR Assistant - telefónny zoznam
NETSTAR Mobility Extension - prevzatie hovoru na pevnej linke
     v kancelárii
NETSTAR Mobility Extension - medzinárodné volania mobilným
     telefónom odkiaľkokľvek
NETSTAR ako digitálne Mobility Extension
NETSTAR Mobility Extension
NETSTAR Mobility Extension - parkovisko
NETSTAR - IVR  [ automatická spojovateľka ]
NETSTAR - prepojenie viac budov + virtuálne PBX + smerovanie hovorov
     do GSM, Analog, ISDN a VoIP sietí + smerovanie prichádzajúcich hovorov
MOBILITY EXTENSION
MOBILITY EXTENSION - medzinárodné hovory
MOBILITY EXTENSION - použitie služieb PBX - parkovisko
MOBILITY EXTENSION - použitie služieb PBX - servis
MOBILITY EXTENSION - prichádzajúci hovor v kancelárii
GSM BRÁNY - ANALÓGOVÉ
GSM brána EasyGate - funkcia CLIP
GSM brána EasyGate - funkcia CLIP PBX
GSM brána EasyGate - funkcia CLIR
GSM brána EasyGate - domáca kancelária
ATEUS® - Analógová GSM brána EasyGate - funkcia Mobilná kancelária
GSM brána EasyGate - ochrana objektu
GSM brána EasyGate - odosielanie SMS správ
GSM brána SmartGate - Baby Call  [ Detské volanie ]
GSM brána SmartGate - technológia Dial Thru
GSM brána SmartGate - funkcia Follow Me  [ Nasleduj ma ! ]
GSM brána SmartGate - sledovanie kreditu
GSM BRÁNY - ISDN BRI
ISDN GSM brána Lite - Funkcia AutoClip Routing
ISDN GSM brána Lite - Funkcia CallBack
ISDN GSM brána Lite - Funkcia Follow Me
ISDN GSM brána Lite - LCR automat
ISDN GSM brána Lite - CLIP PBX
ISDN GSM brána Lite - CLIR PBX
ISDN GSM brána Lite - bez odpovede
ISDN GSM brána Lite - routing
ISDN GSM brána Lite - SMS server
ISDN GSM brána Enterprise - smerovanie hovorov (LCR) + auto CLIP
     routing + automatické odoslanie SMS pri neprevzatí hovoru + DialThru
     technológia
GSM BRÁNY - VoIP
VoIP GSM brána VoiceBlue Enterprise - IP PBX
VoIP GSM brána VoiceBlue Lite - Auto CLIP Routing
VÝŤAHOVÝ KOMUNIKÁTOR ATEUS® LIFT / HLÁSIČ POSCHODÍ
Hlásič poschodí
     [ aj s hláseniami - zapnite si zvuk prosím ]
Komunikátor Lift - zaseknutie výťahu
     [ aj s hláseniami - zapnite si zvuk prosím ]
Interkomy 2N® Helios IP Base
Mobilná kancelária 2N® OfficeRoute
Komunikačný systém pre výťahy 2N® Lift8
Produkty 2N na YouTube