Conex.sk
Produkty
GSM brány
ISDN BRI GSM brány
2N® ISDN BRI Lite |
Partnerské stránky

ISDN GSM BRÁNA - 2N® BRI LITE

Digitálne 2N® ISDN BRI  (2B+D)  GSM brány uskutočňujú volanie do GSM sietí modernejším a efektívnejším spôsobom.  Umožňujú rýchlejšie zostavovanie hovorov a vysoko kvalitný prenos hlasu, využitie až dvoch GSM kanálov  (2 x SIM karta pre rôzne GSM siete)  v tom istom okamžiku, možnosť diaľkového manažmentu a množstvo inteligentných vlastností pre lepšiu komunikáciu a zníženie nákladov na hovory.

GSM brána 2N® ISDN BRI Lite  poskytuje celý rad vyspelých funkcií a služieb, umožňujúcich menšej firme ušetriť poplatky za volania na mobilné telefóny.  Ide o cenovo výhodné riešenie, vrátane voliteľného 3G/UMTS modulu pre využitie brány v sieťach 3G.

HLAVNÉ VÝHODY A VLASTNOSTI

ISDN GSM brána 2N® BRI LITE
 • prevádzka s ľubovoľnou ISDN pobočkovou telefónnou ústredňou
 • Auto CLIP Routing (inteligentné smerovanie prichádzajúcich hovorov) - brána si na základe histórie volaných čísiel pamätá a zapisuje údaje do tabuľky o tom, ktorá pobočka kedy a komu volala na mobilný telefón.  Ak je z tohto mobilu volané späť, tak GSM brána automaticky presmeruje prichádzajúci hovor priamo na pobočku, ktorá volala na mobil ako posledná.
 • CallBack (inteligentné spätné volanie) - vlastní pracovníci môžu volať cez GSM bránu do firmy na náklady SIM kariet v bráne s výhodným kreditom. Výrazne zníži náklady pri volaní zo zahraničia z mobilného telefónu. Platíte len prichádzajúci hovor v rámci roamingu, ktorý je vždy lacnejší.
 • DISA prevoľba - funkcia, ktorá zabezpečí automatické vyzdvihnutie prichádzajúceho hovoru, prehrá uvítaciu a informačnú hlášku a ponúkne volajúcemu možnosť voľby pobočky, s ktorou chce hovoriť alebo ho prepojí na operátorku.
 • Podpora 3G/UMTS siete - voliteľný 3G/UMTS modul, ktorý umožní využitie GSM brány v sieťach 3G  (3G siete poskytujú vyššiu kvalitu hlasových služieb, zabezpečujú rýchlejší prenos dát - zvýšenie prenosovej kapacity, funkčnosť internetových aplikácií, prenos videohovorov)

    "FLASH" štúdie využitia ISDN BRI GSM Lite

ĎALŠIE VLASTNOSTI 2N® ISDN BRI GSM BRÁNY LITE

ISDN GSM brána 2N® BRI Lite - konektory
 • 1xGSM modul  alebo  2xGSM modul  (jedna SIM na GSM kanál)
 • Všetky hovory z telefónnej ústredne do GSM siete a späť sú smerované cez GSM bránu, odpadajú tak nákladné hovory do mobilných sietí cez verejnú telefónnu sieť
 • Efektívny šetriaci automat (LCR) - výber najlacnejšej cesty pre každý hovor
 • Odosielanie a prijímanie SMS (po doplnení SMS serveru) - SMS server je SW aplikácia, ktorá umožní všetkým užívateľom odosielať a prijímať SMS správy zo svojho PC
 • Komunikačné rozhranie RS232, D-Sub 9pin konektor
 • Podpora všetkých GSM sietí, dostupnosť pre verziu 19´´ rack
 • Podrobné záznamy údajov o jednotlivých hovoroch (CDR), možnosť získania záznamu o čase a dĺžke hovorov z vybratých čísiel
ISDN GSM brána 2N® BRI Lite - SIM karty
 • Možnosť vzdialeného prístupu (voliteľne) - konfigurácia a správa cez GSM
 • Automatické odoslanie SMS správy s definovaným textom pri nevyzdvihnutí hovoru
 • Zakázanie volania na určené čísla - tabuľka zakázaných čísiel pre voľbu
 • Zakázanie čísiel pre prichádzajúce volania - hovor je odmietnutý, ak číslo volajúce na GSM bránu bude vymenované v restrikčnej tabuľke
 • Možnosť zamedzenia predávania čísla volajúceho (CLIP) z GSM do ISDN
 • Vysielanie tarifných impulzov 16kHz / 12kHz - možnosť nastavenia hovorov pre rôzne smery (operátorov) s určením ceny hovorného

OBJEDNÁVACIE ČÍSLA PODĽA TYPOV

OBJEDNÁVACIE ČÍSLO TYP
502181SK 2N® ISDN BRI GSM db brána LITE
900/1800 MHz  -  1xGSM/1xISDN  obsahuje  1xGSM modul 1xNT alebo 1xTE,
USB rozhranie
502182SK 2N® ISDN BRI GSM db brána LITE
900/1800 MHz  -  2xGSM/1xISDN  obsahuje  2xGSM modul 1xNT alebo 1xTE,
USB rozhranie

STIAHNITE SI ...

Interkomy 2N® Helios IP Base
Mobilná kancelária 2N® OfficeRoute
Komunikačný systém pre výťahy 2N® Lift8
Produkty 2N na YouTube