Conex.sk
Produkty
Telefónne ústredne
2N® Netstar |
Partnerské stránky

TELEFÓNNA ÚSTREDŇA / DIGITÁLNY KOMUNIKAČNÝ SYSTÉM 
2N®  NETSTAR

Digitálna telefónna ústredňa novej generácie 2N®  Netstar s prirodzenou podporou VoIP ponúka užívateľom komplexné riešenie komunikácie pre stredné, väčšie aj veľké spoločnosti a organizácie.  Parametre a technické možnosti ústredne zabezpečia splnenie tých najnáročnejších požiadaviek užívateľov rôzneho zamerania.

Komunikačný systém 2N®  Netstar poskytuje vysoký štandard a umožňuje efektívnu komunikáciu

 • pre manažérov,  riadiacich pracovníkov všetkých úrovní  - IVR automatická spojovateľka, konferencie, referentské služby, hotelové služby, alarmové volania, nahrávanie hovorov, mobilný telefón ako "vzdialená pevná linka" - prevzatie hovoru smerovaného do kancelárie kdekoľvek na mobilnom telefóne
 • pre rôznorodé pracoviská od výroby až po sekretárku, recepciu, dispečera, riaditeľa

2N®  Netstar využíva celý rad telefónov podľa potrieb klienta

 • systémové prístroje radu Open Stage a 2N® StarPoint 500 sú dvojdrôtové digitálne telefóny s protokolom CORNET, poskytujúce vysokú funkčnosť, komfort hovorov a množstvo služieb, možnosť použitia náhlavných súprav a prídavných modulov
 • IP telefóny na báze SIP protokolu - moderné a vysoko profesionálne koncové zariadenia
 • ISDN telefóny - so štandardnou sadou ISDN služieb
 • Mobilná kancelária Mobility Extension - pre firemné mobilné telefóny pripojené k ústredni, všetky hovory smerované na pevnú linku do kancelárie môžu byť prevzaté na mobile nezávisle na mieste pohybu užívateľa - prepojenie hovoru z mobilu na pobočku do kancelárie
 • analógové telefóny - stacionárne pracoviská, kancelárie
 • prenosné analógové aj digitálne telefóny DECT - užívatelia s neustálym pohybom len v blízkosti kancelárie, haly apod.
 • SW telefón - 2N® NetStar Communicator [ režim CTI, alebo SW SIP telefón ]

Komunikačný systém 2N®  Netstar je určený pre

 • akékoľvek riešenie modernej komunikácie - menšie firmy s desiatkami zamestnancov, väčšie a veľké spoločnosti so stovkami zamestnancov
 • úrady verejnej / štátnej správy všetkých stupňov a určenia, školy
 • hotely, penzióny, wellness centrá, botely, iné ubytovacie zariadenia
 • poskytovateľov telekomunikačných služieb.

2N®  Netstar predstavuje VoIP multimediálne komunikačné zariadenie s možnosťou pripojenie k sieťam všetkých typov  [ analógové, ISDN BRI, ISDN PRI, GSM, VoIP ].  Vlastnosti jednotlivých sietí nie sú oddelené, komunikačný systém ich integruje do jediného kompaktného systému.

2N® NETSTAR PONÚKA UŽÍVATEĽOM AJ TIETO VÝHODY

 • riadenie prenosu medzi jednotlivými sieťami výkonným šetriacim automatom LCR - výber najlepšej a najlacnejšej cesty pre každý hovor
 • systém vytvárania a konfigurovania vlastných routerov, pravidiel - splnenie tých nanáročnejších požiadaviek na smerovanie hovorov
 • kombinácia všetkých existujúcich rozhraní v jednom systéme - vysoká prispôsobivosť požiadavkám, tvorba zostáv na mieru
 • VoIP telefónia - módy trunk alebo SIP Proxy
 • podpora všetkých typov telefónov + len dvojvodičové pripojenie digitálnych systémových telefónov
 • konferenčné miestnosti
 • podpora H.264 - prenos videa po SIP
 • Mobility Extension - mobil ako ďalšia pobočka k 2N® NetStar, mobil zvoní naraz s telefónom v kancelárii, nepretržitá dostupnosť užívateľa s aktivovanou službou
 • CallBack - služba, ktorá šetrí náklady na telefónne hovory pri volaní mobilom do / zo zahraničia, či volanie z mobilu na účet ústredne
 • Auto Clip Routing - automatické smerovanie prichádzajúcich hovorov na pobočku ústredne,  z ktorej bolo volané  [ zmeškané hovory ]
 • užívateľské profily + časové profily - až 8 rôznych profilov pre každého užívateľa
 • tvorba vlastných užívateľských, skupinových, obecných telefónnych zoznamov
 • interné GSM brány - originálne technické riešenie poskytujúce mnoho výhod pre užívateľa, vrátane zníženia nákladov
 • IVR s vytváraním vlastného stromu - automatická hlasová odpoveď volajúcemu, hlasové informácie o možnostiach voľby na oddelenia a pracoviská, výkonná viacúrovňová automatická spojovateľka
 • hlasová pošta - zasielanie hlasových odkazov na e-mail užívateľa  [ VoiceMail to E-mail ]
 • NetStar Assistant - osobné webové stránky, prehľad o hovoroch, telefónne zoznamy, nastavenie profilov a služieb, odosielanie a príjem SMS
 • NetStar PC Operátor - rýchle a účinné prepojovanie hovorov, prehľadná SW konzola, spravovanie prichádzajúcich hovorov recepčnou odkiaľkoľvek - aj z mobilu, synchronizácia s MS Outlook
 • NetStar Communicator - SW IP telefón alebo ako CTI aplikácia, zasielanie krátkych textových správ, zasielanie SMS, prístup do telefónnych zoznamov, história hovorov
 • hotelové služby< - podpora hotelových systémov  [ nastavenie budíka, emergency hovor, oprávnenia ]
 • premyslená SMS komunikácia
 • vzdialený monitoring a managment
 • AUX stereo vstupné / výstupné audio porty - pre Music on Hold / hlasový výstup z ústredne - rozhlas
 • reportér udalostí - zabezpečí hlásenie poruchy portov pomocou SMS alebo e-mailu
 • binárne porty - spínanie / detekcia stavu obvodu s odosielaním správ
 • virtuálna ústredňa - oddelená prevádzka mnohých samostatných  ústrední / viac firiem, prenájom
 • prenositeľnosť terminálov - užívateľ sa z ľubovoľnej telefónnej siete môže prihlásiť do 2N®  NetStar a načítať svoj vlastný profil  [ zo zahraničia, z domova apod. ]
 • množstvo ďalších užívateľských možností

MODELY 2N®  NETSTAR

2N®  Netstar je dodávaný v 3 základných modeloch

 • 2N®  Netstar Basic - do 72 portov, možnosť VoIP - IP SIP pobočky, možnosť upgrade na verziu PRO
 • 2N®  Netstar PRO - do 424 portov, možnosť VoIP karty - IP SIP pobočky
 • 2N®  Netstar IP - prioritne pre čisté VoIP komunikačné riešenie, možnosť rozšírenia o TDM porty

ŠPECIFIKÁCIA 2N® NETSTAR

Počty portov

 • Max. počet analógových portov - 424
 • Max. počet portov BRI / PRI - 72 / 13
 • Max. počet VoIP kanálov / užívateľov - 96 / 500
 • Max. počet GSM / UMTS kanálov - 128 / 128

Základné technické parametre

 • Napájacie napätie - 230 alebo 115 V
 • Menovitá frekvencia - 50 Hz
 • Poistka - 10 A
 • Rozmery [ základná jednotka ] - 482 x 133 x 310 mm  (84HPx3U)
 • Rozmery [ rozširujúca jednotka ] - 482 x 133 x 310 mm  (84HPx3U)
 • Prevedenie - do 19" Rack stojanu alebo s voľným uložením na rovnej ploche

Komunikačné rozhranie LAN

 • Prenosová rýchlosť - 10/100 Mb/s
 • Typ rozhrania - Eth T-Base 10/100

Komunikačné rozhranie RS 232

 • Prenosová rýchlosť - 115200 Bd
 • Typ rozhrania - RS 232C / 115200Bd

Prevádzkové podmienky

 • Rozsah teplôt - +5° až +45° C
 • Relatívna vlhkosť vzduchu - max. 85 percent (40°C)

    "FLASH" štúdie využitia 2N® NetStar

STIAHNITE SI ...

Leták - 2N® NETSTAR základné informácie,  služby,  technické parametre Leták - 2N® NETSTAR Mobility Extension,  2N® NETSTAR Assistant Leták - 2N® NETSTAR Operátorka,  2N® NETSTAR terminály / telefóny 2N® Mobility Extension - manuál(wiki.2n.cz - Google Chrom, Mozilla Firefox, Opera) 2N® NetStar Assistant - manuál(wiki.2n.cz - Google Chrom, Mozilla Firefox, Opera) 2N® NetStar Admin - manuál(wiki.2n.cz - Google Chrom, Mozilla Firefox, Opera) 2N® NetStar - Užívateľský manuál(wiki.2n.cz - Google Chrom, Mozilla Firefox, Opera) 2N® NetStar - Hardware manuál(wiki.2n.cz - Google Chrom, Mozilla Firefox, Opera) 2N® StarPoint - manuál(wiki.2n.cz - Google Chrom, Mozilla Firefox, Opera) 2N® OpenStage 30T - manuál(wiki.2n.cz - Google Chrom, Mozilla Firefox, Opera) 2N® OpenStage 40T - manuál(wiki.2n.cz - Google Chrom, Mozilla Firefox, Opera) 2N® NETSTAR - obchodno technická prezentácia
Interkomy 2N® Helios IP Base
Mobilná kancelária 2N® OfficeRoute
Komunikačný systém pre výťahy 2N® Lift8
Produkty 2N na YouTube