Conex.sk
Produkty
GSM brány
ISDN PRI GSM brány |
Partnerské stránky

GSM BRÁNY - DIGITÁLNE ISDN PRI  [ PRA ]

ISDN PRI GSM BRÁNY 2N®

Digitálna ISDN PRI GSM brána 2N® BlueTower  je určená pre stredne veľké spoločnosti a pre alternatívnych operátorov.

 • základná verzia 2N® ISDN PRI GSM brán
 • ekonomické riešenie s nulovou investíciou do PBX
 • výrazné zníženie nákladov na hovory
 • prenos hlasu a textových správ SMS
 • až 8 súbežne prebiehajúcich hovorov
 • 4 alebo až 8 SIM kariet pre každý GSM kanál
 • prevedenie do 19 palcovej Rack skrine
 • 4 karty po 2 GSM moduly / až 8 GSM kanálov, resp
 • 1x alebo 2x ISDN PRI rozhranie (tzv. priechodzia brána)
 • GSM alebo UMTS moduly
 • inteligentné smerovanie hovorov - šetriaci LCR automat
 • služba SMS a hlasový CallBack, Auto CLIP routing, DISA
 • podpora diaľkového riadenia SIM kariet (2N® SIM Star)
 • diaľkový manažment, konfigurácia, upgrade FW
ISDN PRI GSM brána 2N® BlueTower

Digitálna ISDN PRI GSM brána 2N® StarGate  je určená pre veľké spoločnosti, vyžadujúce veľké množstvo GSM kanálov pre zabezpečenie svojich komunikačných potrieb.

 • najväčšia 2N® ISDN PRI GSM brána
 • ekonomické riešenie s nulovovou investíciou do PBX
 • výrazné zníženie nákladov na hovory
 • prenos hlasu a textových SMS správ
 • až 16 kariet po 2 GSM moduly / až 32 GSM kanálov
 • až 30 súbežne prebiehajúcich hovorov
 • 4 alebo až 8 SIM kariet pre každý GSM kanál
 • prevedenie do 19 palcovej Rack skrine
 • možnosť VoIP rozhrania
 • 1x alebo 2x ISDN PRI rozhranie (tzv. priechodzia brána)
 • GSM alebo UMTS moduly
 • inteligentné smerovanie hovorov - šetriaci LCR automat
 • služba SMS a hlasový CallBack, Auto CLIP routing, DISA
 • podpora diaľkového riadenia SIM kariet  [ 2N® SIM Star ]
 • diaľkový manažment, konfigurácia, upgrade FW
ISDN PRI GSM brána 2N® StarGate
Interkomy 2N® Helios IP Base
Mobilná kancelária 2N® OfficeRoute
Komunikačný systém pre výťahy 2N® Lift8
Produkty 2N na YouTube