Conex.sk
Produkty
GSM brány
Analógové GSM brány
2N® GSM FAX |
Partnerské stránky

FAXUJTE  Z / DO  GSM ODKIAĽKOĽVEK 
ANALÓGOVÝ GSM FAX

Odosielate alebo prijímate FAXOM originálne dokumenty?

Riešite faxovaním najmä:

 • potvrdzovanie záväzných objednávok
 • odosielanie originálov faktúr
 • zasielanie / prijímanie písomných úloh a hlásení
 • zasielanie grafických alebo obrázkových príloh / podkladov do terénu, napr. na stavby?

Hľadáte spôsob ako volať, faxovať a pripojiť modemové zariadenia v oblastiach bez pevnej telefónnej linky?

GSM BRÁNY S PODPOROU PRENOSU FAXU

Všetky potreby pri odosielaní / prijímaní faxov cez GSM sieť riešia naše analógové GSM brány s FAXOVOU nadstavbou.  FAX modul nie je možné dodatočne implementovať do GSM brány, ktorá nebola pre tento účel vybavená od výroby.

GSM brány vo verzii FAX  majú všetky vlastnosti, ktorými sú vybavené základné verzie analógových GSM brán na prenos hlasu, naviac sú však vybavené možnosťou odosielania / prijímania faxu. Viacej o vlastnostiach a komplexných možnostiach ich využitia sa môžete dozvedieť v popisoch ich základných verzií

ATEUS® EasyGate - Fax
Analógová GSM brána s FAX modulom
ATEUS® SmartGate - Fax
Analógová GSM brána s FAX modulom
Obj. č.:  501313 Obj. č.:  501413

GSM BRÁNA S FAX MODULOM

 • zabezpečí prenos analógového faxu  [ faxovanie z miest alebo do miest, kde nie je zavedená pevná linka ]
 • zabezpečí pripojenie modemových zariadení  [ využitie pre platobné terminály - napr. čerpacie stanice alebo platba kartou cez terminál v miestach bez zavedenia pevnej telefónnej linky ]
 • je vybavený rozhraním RJ 11(12), ktoré využíva pre dátové spojenie takmer 100% platobných terminálov

ODOSIELANIE A PRÍJEM FAXU

 • GSM brána je vybavená SIM kartou operátora s 2 číslami - číslo pre hovory + číslo pre príjem faxu
 • Odchádzajúci fax - pred voleným číslom zadá odosielateľ kombináciu znakov  " *1 " [ dá sa predvoliť na určenom tlačidle, ktoré stačí stlačiť ]
 • Prichádzajúci fax - faxovacie zariadenie automaticky rozpozná a príjme prichádzajúci fax
 • Prídavný GSM modul je ekvivalentom modemu, cez ktorý je fax  odoslaný / prijatý  do / z  GSM siete
 • Podpora protokolov: V.27 (2400bps a 4800bps) a V.29 (7200bps a 9600bps)

VÝHODY RIEŠENIA

 • jednoduchá a rýchla inštalácia
 • vložiť SIM kartu
 • pridať a zapojiť zdroj
 • pripojiť platobný terminál
 • okamžitá možnosť platby kartou!
 • bezdrôtové riešenie
 • kvalitný prenos dát a faxu
 • úspora nákladov - nie je potrebné zavádzanie pevnej linky

PRE KOHO JE MOBILNÉ FAXOVÉ RIEŠENIE URČENÉ?

 • dočasné pracoviská s väčším a dlhodobejším rozsahom prác  [ stavby, opravy komunikácií a pod. ]
 • firmy a domácnosti v miestach bez pevného pripojenia do VTS
 • horské chaty a vysokohorské strediská
 • riečne lode, mobilné pracoviská a mobilné riadiace centrá
Interkomy 2N® Helios IP Base
Mobilná kancelária 2N® OfficeRoute
Komunikačný systém pre výťahy 2N® Lift8
Produkty 2N na YouTube