Conex.sk
Podpora
Cenník |
Partnerské stránky

CENNÍK A CENOVÉ PONUKY

Vážení zákazníci,

v prípade záujmu o naše zariadenia, o ich komponenty alebo o celé zostavy jednotlivých systémov vám na vyžiadanie zašleme príslušný cenník, navrhneme riešenie podľa vašich potrieb a v čo najkratšom čase vám zašleme cenovú ponuku.

1.  CENNÍKY

  • prosíme o zaslanie žiadosti o cenník formou  E-mailu  na adresu našej spoločnosti spolu s uvedením konkrétnych zariadení, príslušenstva alebo služieb, o ktoré máte záujem
  • podľa vybratého segmentu produktov z našej ponuky  (komunikačné systémy, interkokmy a dverné vrátniky, GSM brány, UMTS brány, výťahové komunikátory či ďalšie)  vám obratom zašleme príslušný cenník.

2.  CENOVÉ PONUKY

  • prosíme o zaslanie žiadosti o spracovanie cenovej ponuky formou  E-mailu  na adresu našej spoločnosti spolu s  opísaním vašej predstavy o riešení či zariadení, na ktoré má byť cenová ponuka spracovaná
  • po obdržaní vašej žiadosti v čo najkratšom čase spracujeme cenovú ponuku a zašleme ju na vašu E-mailovú adresu
  • ak bude potrebné ujasniť vami požadované riešenie pre korektné spracovanie cenovej ponuky, budeme vás obratom kontaktovať na vaše telefónne číslo alebo na váš E-mail.

Žiadosť o zaslanie cenníka alebo cenovej ponuky zasielajte prosím na našu E-mailovú adresu  conex@conex.sk

Všetky kontakty našej spoločnosti sú uvedené  na našej webovej stránke.

Tešíme sa na vzájomnú spoluprácu.

Conex, spol. s r.o.

Interkomy 2N® Helios IP Base
Mobilná kancelária 2N® OfficeRoute
Komunikačný systém pre výťahy 2N® Lift8
Produkty 2N na YouTube