Conex.sk
Produkty
Výťahové komunikátory |
Partnerské stránky

VÝŤAHY - VÝŤAHOVÉ NÚDZOVÉ KOMUNIKÁTORY
A KOMUNIKAČNÉ ZARIADENIA, HLÁSIČE POSCHODÍ

Výťahové núdzové komunikátory či komplexné núdzové komunikačné systémy sú nevyhnutnou súčasťou každého výťahu.  Umožňujú okamžité vyrozumenie servisného strediska o uviaznutí osôb vo výťahu a ich rýchle vyslobodenie.

V súlade s normami  STN EN 81-1+A3/01,02  (časť 1: Elektrické výťahy),  STN EN 81-2+A3/01  (časť 2: Hydraulické výťahy),   STN EN 81-28  (časť 28:  Diaľková signalizácia núdzového stavu v osobných výťahoch a v nákladných výťahoch s prístupom osôb)  a  STN EN 81-80  (časť 80: Pravidlá na zvyšovanie bezpečnosti v jestvujúcich výťahoch určených na dopravu osôb alebo osôb a nákladov)  musia byť všetky nové výťahy vybavené tiesňovou obojsmernou hlasitou komunikáciou.

Medzi najčastejšie prevádzkové riziká, ktoré zapríčiňujú najviac vážnych úrazov podľa normy STN EN 81-80  patrí aj chýbajúce alebo nevyhovujúce zariadenie pre núdzovú obojsmernú komunikáciu z kabíny výťahu.

Výťah musí byť podľa rovnakých noriem vybavený aj dorozumievacím zariadením medzi klietkou a strojovňou.

VÝŤAHOVÉ KOMUNIKÁTORY 2N®

2N® Lift8  je moderný komunikačný systém pre viac výťahov s vysokou modularitou, ktorý splňuje prísne normy EU

 • pripojenie hlások na spoločnú zbernicu cez splitter s využitím len 2 vodičov
 • možnosť pripojenia až 8 výťahov
 • centrálna jednotka  (CJ)  so zálohovaným napájaním
 • hlásky pre kabínu výťahu, šachtu, strojovňu
 • komunikačné pripojenie CJ - cez PSTN, GSM, UMTS alebo VoIP
 • možnosť blokovania výťahu pri poruche spojenia
 • funkcia "Fireman"

2N® Lift1  je výťahový komunikátor pre obojsmernú núdzovú komunikáciu z/do výťahu, vhodný najmä pre jedno výťahové riešenia

 • 2 verzie - na stenu, za ovládací panel
 • automatická voľba až 6 čísel
 • napájanie priamo z linky PSTN
 • nevyžaduje prídavný zdroj napájania
 • funkcia "Kontrolné volanie" 1x za 3 dni
 • možnosti rozšírenia - moduly zosilňovača, spínača a blokovania výťahu, indukčná sľučka pre osoby s naslúchadlom

2N® Hlásič poschodí / podlaží  je určený k inštalácii do kabíny výťahu, jeho hlavné funkcie sú

 • hlásenie aktuálneho poschodia
 • hlásenie ďalšieho smeru jazdy kabíny výťahu
 • hlásenie otvárania a zatvárania dverí, preťaženia kabíny
 • hlásenie komerčných hlásení

    "FLASH" prípadové animované štúdie využitia 2N SingleTalk / Hlásiča poschodí  (so zvukom)

Interkomy 2N® Helios IP Base
Mobilná kancelária 2N® OfficeRoute
Komunikačný systém pre výťahy 2N® Lift8
Produkty 2N na YouTube