Conex.sk
Produkty
Výťahové komunikátory
2N® Hlásič poschodí |
Partnerské stránky

2N® HLÁSIČ POSCHODÍ / PODLAŽÍ
HLÁSENIE POSCHODÍ, SMERU JAZDY, KOMERČNÉ HLÁSENIA

Hlásič poschodí je určený na hlásenie jednotlivých poschodí, alebo akýchkoľvek iných informácií (smer jazdy, otváranie a zatváranie dverí, preťaženie kabíny).

Hlásič poschodí je dôležitým prvkom pre nevidomých,  pre deti  a  pre osoby,  ktoré sa v danom prostredí pohybujú ojedinele.  Obchodné spoločnosti, hotely, nemocnice a iné centrá  môžu privítať návštevníkov, poskytnúť im aktuálne informácie počas jazdy vo výťahu  (napr. kde sa nachádza reštaurácia, parkovisko apod.)

    "FLASH" štúdie využitia 2N Hlásiča poschodí  [ so zvukom ]

HLÁSIČ POSCHODÍ

Ide o samostatné zariadenie, určené hlavne k akustickému hláseniu o príjazde kabíny výťahu do stanice, v ktorej výťah zastavil.

Svojimi možnosťami rieši aj požiadavky na užívanie stavieb osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie podľa platných noriem.

Hlásič poschodí sa jednoducho inštaluje a konfiguruje. Jednotlivé hlásenia je možné doplňovať a aktualizovať pomocou sériového rozhrania (až 115200 bit/s) z PC.

Kompletná konfigurácia spolu s programom pre zmenu a nahrávanie hlásení sú uložené na CD-ROM disku - samostatne dodávaná položka. S využitím CD - ROM je možné nastaviť hlásič poschodí podľa potreby zákazníka, hlásenia vo vybratých jazykoch napr. v slovenskom, českom, anglickom, nemeckom, ruskom, francúzskom jazyku  (+ poradie hlásenia),  vypnutie nepovinných hlášok apod.

ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE

Technická charakteristika

 • digitálne uložený ľudský hlas, možnosť nahrávania z PC
 • sériové rozhranie, až 115200 bit/s
 • pamäť FLASH, výkonný mikroprocesor, kompresia dát
 • efektívne využívanie pamäte - opakujúce sa časti hlásenia sú uložené len raz, max. pamäť 30 min.
 • výkon až 1W sínus, plynulá regulácia hlasitosti a korekcia výšok

Konfigurácia

 • široká škála nastavení integrovanými DIL prepínačmi - bez PC
 • kompletná konfigurácia pomocou PC
 • voľba jazyka, spôsobu pripojenia, polohy najnižšej stanice výťahu, vypnutie nepovinných hlásení

Hlásenia

 • možnosť simulácie zvuku gongu, hlásenia poschodí, smeru jazdy, otvárania a zatvárania dverí, o preťaženi kabíny apod.
 • všetky hlášky sú vytvorené v profesionálnom štúdiu
 • možnosť importovania ďalších hlásení ako .wav súbory
 • podľa potreby je možné osadiť pamäť s max. až 30 minút

Pripojenie hlásiča

 • sériový a paralelný formát, dostatok vstupov (celkom 15), ochrany proti prepätiu a rušeniu
 • SW hlásič je možné priebežne doplňovať podľa požiadaviek odberateľa na rôzne spôsoby ovládania
 • všetky realizované spôsoby pripojenia a ovládania sú zdokumentované a sú k dispozícii všetkým zákazníkom

Program pre hlásič poschodí

 • plne grafické prevedenie, prostredie Windows
 • možnosť zadania medziposchodí, vynechania poschodí a mazania nadbytočných hlásení
 • možnosť zadania ľubovoľných hlášok pre dané poschodie, aj viac hlášok za sebou
 • možnosť zadania špeciálnych podmienok pre spustenie hlášok - napr. pre komerčné využitie ako uvítanie alebo reklama
 • import hlášok vo formáte .wav, úprava hlasitosti, prevzorkovanie, kompresia
 • kontrolné prehrávanie hlásenia k vybranému poschodiu
 • kontrola potrebnej veľkosti pamäte, rýchle nahrávanie do hlásiča aj spätné čítanie do PC
 • vstavaný sprievodca pre začínajúcich užívateľov programu, ktorý uľahčí prvé programovanie
 • možnosť aktualizácie SW hlásiča, bez nutnosti špeciálneho vybavenia

STIAHNITE SI ...

Interkomy 2N® Helios IP Base
Mobilná kancelária 2N® OfficeRoute
Komunikačný systém pre výťahy 2N® Lift8
Produkty 2N na YouTube