Conex.sk
Aplikácia a služby
SW aplikácia
2N® Mobility Extension |
Partnerské stránky

2N® MOBILITY EXTENSION
BUĎTE VŽDY A VŠADE NA PRÍJME

2N® Mobility Extension je služba, ktorá na telefónnych ústredniach a GSM bránach 2N®  zmení mobilný telefón na  vzdialenú  pevnú linku.

2N® Mobility Extension "pripojí" mobil paralelne k telefónu v kancelárii - pri volaní na číslo pevnej linky bude zvoniť naraz telefón v kancelárii aj mobilný telefón. Ak užívateľ zdvihne hovor na mobile, pevný telefón okamžite prestane vyzváňať.

Užívateľ služby tak z hľadiska komunikácie získa:

 • dve rovnocenné pracoviská - jedno v kancelárii a druhé kdekoľvek mimo kancelárie  [ mobilná kancelária ]
 • možnosť využívania funkcií ústredne z mobilného telefónu rovnako, ako pri volaní z telefónu v kancelárii.
Mobility Extension - využitie funkcie

2N® Mobility Extension poskytuje užívateľovi tieto výhody

 • nepretržitú dostupnosť na firemnom mobile - nezávisle na mieste a vzdialenosti od pracoviska
 • zaručený príjem všetkých hovorov prichádzajúcich na pevnú linku v kancelárii - žiadny hovor nie je stratený, v prípade očakávaného hovoru nemusí na tento hovor čakať v kancelárii
 • mobil zvoní spoločne s telefónom v kancelárii - je jedno na ktorom telefóne bude hovor vyzdvihnutý, druhý telefón prestane okamžite vyzváňať
 • mobil získava vlastnosti pevnej linky z ústredne - užívateľ môže z mobilu prijatý hovor prepojiť na kolegu v kancelárii, využívať ďalšie služby a možnosti ústredne;  rovnako môže z mobilu cez ústredňu kamkoľvek a výhodne volať tak ako z pevnej linky
 • jednoduchá a rýchla aktivácia služby - okamžité riešenie.

2N® MOBILITY EXTENSION - ČO PRINÁŠA PRI POROVNANÍ S INÝMI RIEŠENIAMI ?

2N® Mobility Extension pri porovnaní s inými riešeniami prináša množstvo praktických aj ekonomických výhod, zvyšuje celkový komfort a rýchlosť pri komunikácii

 • efektívne využitie pracovného času určených pracovníkov - komunikačná voľnosť, mobilná kancelária v aute, v inom meste, na servisnom zásahu, doslova kdekoľvek ...
 • efektívne využitie pracovného času určených pracovníkov - komunikačná voľnosť, mobilná kancelária v aute, v inom meste, na servisnom zásahu, doslova kdekoľvek ...
 • efektívnu investíciu z pohľadu firmy - výhodný pomer cena / výkon resp. úžitkové vlastnosti, výhody riešenia sú uvedené ďalej
 • neobmedzený počet užívateľov
 • cenovo výhodné volania z mobilného telefónu do zahraničia - bez platenia vysokých poplatkov za medzištátne hovory v sieti GSM, GSM brány integrované v ME umožňujú telefonovať za najnižšie možné tarify
 • príjem hovorov, volanie na pobočky firemnej ústredne z mobilu - rovnako ako pri bežnom telefóne
 • volajúci nemusí poznať číslo na mobil - volanie vždy len na jedno číslo nezávisle na mieste práce užívateľa služby ME
 • mobilný telefón sa stáva pevnou linkou - umožňuje využívanie služieb firemnej ústredne z mobilu
 • prepojenie hovoru na telefóny vo firme  [ služba ústredne v mobile! ]
 • presmerovanie hovoru
 • parkovanie hovoru
 • druhý hovor
 • konferenčný hovor
 • hlasová schránka
 • v prípade zmeškaného hovoru zaslanie SMS s číslom volajúceho
 • technologicky rýchlu a nenáročnú realizáciu služby nezávisle na počte užívateľov - aktivovanie je na báze doplnenia HW s licenciami priamo do ústredne;  nevyžaduje úpravy rozvodov  [ lištovanie, vŕtanie stien a pod. ],  nevyžaduje doplňovanie nákladných základňových / bázových staníc alebo repeatrov / zosilňovačov signálu, ktoré vždy vykrývajú len obmedzený lokálny priestor s krátkym dosahom
 • bezkonkurenčné riešenie pri porovnaní so systémami  DECT - systém prenosných DECT telefónov vyžaduje vysoké zriaďovacie náklady, náklady na priebežnú údržbu celej technológie, zvýšenie predpokladov poruchovosti, užívateľ bežne nosí pri sebe firemný mobil - musí však nosiť aj ďalšiu prenosnú "rúčku" od DECT-u

MOBILILTY EXTENSION APLIKÁCIE

Každý užívateľ si môže bežné riešenie Mobility Extension doplniť niektorou z aplikácií, dovoľujúcich užívateľom služby pohodlné telefonovanie cez pobočkové ústredne alebo GSM brány od spoločnosti 2N.

Aplikácie umožňujú jednoduchšie a efektívnejšie využívanie služby ME, ako napr. automatické zavolanie na ústredňu a následné vytočenie zvoleného kontaktu  (po zvolení kontaktu v telefónnom zozname), prácu na pozadí apod.

 • Windows Mobile 5.0
 • Windows Mobile 6.0
Aplikácia - 2N® Mobility Extension Symbian Aplikácia - 2N® Mobility Extension Lite

    "FLASH" prípadové animované štúdie využitia funkcie Mobility Extension

AKO SA K SLUŽBE 2N® MOBILITY EXTENSION DOSTANETE ?

Služba 2N® Mobility Extension je podporovaná v 2N telefónnych ústredniach, GSM bránach a UMTS/3G zariadeniach.

Telefónne ústredne 2N

GSM brány a UMTS/3G zariadenia 2N

STIAHNITE SI ...

Interkomy 2N® Helios IP Base
Mobilná kancelária 2N® OfficeRoute
Komunikačný systém pre výťahy 2N® Lift8
Produkty 2N na YouTube