Conex.sk
Príslušenstvo
Základné príslušenstvo
2N® EnergyBank |
Partnerské stránky

ZÁLOŽNÝ NAPÁJACÍ ZDROJ  2N® ENERGYBANK
PRE  2N® GSM BRÁNY

2N® EnergyBank je určený na zálohovanie náhodných výpadkov napájacieho napätia pre zariadenia napájané jednosmerným napätím 12 V s maximálnym prúdovým odberom 1 A.

Zálohovaný zdroj pracuje ako priechodzí, tzn. že zálohované zariadenie je trvalo pripojené k výstupnému konektoru 2N®EnergyBank a napájací zdroj (väčšinou sieťový adaptér), ktorého výpadok má byť zálohovaný, je pripojený ku vstupnému konektoru. Pri výpadku napätia na vstupnom konektore prejde 2N®EnergyBank automaticky a plynule do režimu zálohovania.

Objednanie produktu

 • obj.č.: 501399
  (2N EnergyBank 12V)

2N® ENERGY BANK - ĎALŠIE ÚDAJE

 • zariadenie je primárne určené k zálohovaniu analógových GSM brán 2N® EasyGate a 2N® SmartGate
 • 2N® EnergyBank je možné využiť aj na zálohovanie iného zariadenia - je však vždy nutné dodržať údaje uvedené v časti "Technické parametre".  Ide predovšetkým o použitie vhodného sieťového adaptéra - takýmto vhodným adaptérom (bez rizika poškodenia zdroja) je adaptér od firmy 2N
 • 2N® EnergyBank pracuje po zapojení plne automaticky a nevyžaduje žiadnu obsluhu - stav zariadenia je signalizovaný tromi indikačnými LED na vrchnej časti plastového krytu
 • ak je zariadenie napájané zo siete, dodáva napätie na výstupný konektor a zároveň dobíja akumulátory
 • pri úplnom vybití akumulátorov prebieha najskôr zrýchlené nabíjanie, kedy akumulátory cca po 6 hodinách budú nabité na polovicu kapacity - potom sa nabíjanie spomaľuje až na úroveň konzervačného prúdu.  Akumulátory sú plne nabité za 24 hodín po pripojení k sieti.
 • pri výpadku sieťového napätia prejde 2N® EnergyBank plynule do režimu zálohovania
 • zálohované zariadenie musí byť v okamžiku výpadku pripojené, inak sa 2N® EnergyBank automaticky vypne a do prevádzkového režimu je ho možné priviesť len pripojením k sieťovému napätiu
 • 2N® EnergyBank je určený do vnútorných priestorov, nesmie byť vystavený dážďu, stekajúcej vode, kondenzujúcej vlhkosti, hmle a tiež agresívnym výparom a plynom
Záložný napájací zdroj ATEUS EnergyBank

TECHNICKÉ PARAMETRE

Vstupné napätie

 • 11,5 až 14,5 V

Priechodzí úbytok pri napájaní zo siete

 • max. 0,5 V

Maximálny výstupný prúd

 • výstupný prúd adaptéru znížený o 200 mA, max. 1 A

Použité akumulátory

 • NiMh veľ. AA 1800 mAh (10 ks)

Vlastná spotreba vo vypnutom stave

 • 30 mikroA

Vlastná spotreba pri zálohovaní

 • 15 mA

Vlastná spotreba pri dobíjaní

 • max. 200 mA

Dobíjací prúd

 • 60 až 200 mA (podľa stupňa nabitia batérií)

Napätie akumulátorov pre signalizáciu vybitia

 • 11,3 V

Napätie akumulátorov pre vypnutie

 • 10 V

Rozmery

 • 170x130x45mm

Prevádzková teplota

 • 0° až 45° C

Doba prevádzky EasyGate

 • pohotovostný režim (70 mA) - cca 20 hodín
 • brána pri spojení (200-300 mA) - cca 6 hodín

STIAHNITE SI ...

Interkomy 2N® Helios IP Base
Mobilná kancelária 2N® OfficeRoute
Komunikačný systém pre výťahy 2N® Lift8
Produkty 2N na YouTube