Conex.sk
Partnerská zóna |
Napíšte námPartnerské stránky

PARTNERSKÉ STRÁNKY CONEX SPOL. S R. O.

Vážený partner !

Partnerské stránky Vám umožnia získať prístup k SW, FW nasledovne

  • Software, Firmware  -  telefónne ústredne  [ mimo komunikačného systému ATEUS® Netstar ], GSM brány, VoIP zariadenia, dverné a výťahové komunikátory
  • Software, Firmware  -  komunikačný systém ATEUS® Netstar
  • Súbory na stiahnutie

REGISTRÁCIA

Pre prístup k partnerským stránkam sa prosím zaregistrujte u spoločnosti Conex spol. s r. o.

Registrácia spočíva v zaslaní užívateľského mena a hesla od spoločnosti Conex spol. s r. o. nášmu partnerovi a to na základe vyžiadania si prístupu zo strany partnera formou e-mailu.

Užívateľské meno a heslo

Užívateľské meno a heslo  je vyžadované pri každom pokuse o vstup na partnerské stránky.  Na základe obdržanej žiadosti o zaregistrovanie mailom a po nevyhnutných úkonoch na našej strane  [ vyhodnotenie žiadosti, vygenerovanie kódu, zaslanie údajov ]  Vám zaistíme prístup k partnerským stránkam v krátkej dobe.

Užívateľské meno aj heslo pozostávajú z kombinovaného reťazca minimálne šiestich písmen a číslic.

Ďakujeme Vám za návštevu a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Pozn.:  V prípade akýchkoľvek otázok k registrácii nás prosím neváhajte kontaktovať  -  tel.:  048 412 55 31,
e-mail:  conex@conex.sk.

Interkomy 2N® Helios - hlavná stránka
Komunikačný systém pre výťahy 2N® Lift8
FAQ - časté otázky a odpovede