Conex.sk
Produkty
Výťahové komunikátory
2N® LIFT8 |
Partnerské stránky

VÝŤAHOVÝ KOMUNIKÁTOR 2N® LIFT8
MODERNÝ KOMUNIKAČNÝ SYSTÉM PRE VÝŤAHY

Výťahový komunikátor 2N® Lift8  je vysoko modulárny komunikačný systém pre výťahové zariadenia, splňujúci prísne bezpečnostné normy EÚ.  Svojimi funkciami sa podobá interkomu, umožňuje jednoduchú inštaláciu a pripojenie až 8 výťahov.

Zásadnou výhodou 2N® Lift8 pri porovnaní s inými výrobkami je pripojenie komunikačných jednotiek / hlások na spoločnú zbernicu cez splitter s využitím len 2 vodičov (dvojdrôt). To podstatným spôsobom zjednodušuje prácu pri inštalácii systému.

Základnou súčasťou systému je Centrálna jednotka (CJ), k tejto CJ je od každého výťahu / šachty pripojený samostatný splitter. Každý splitter má jednoznačnú identifikáciu - číslo výťahu 1 až 8. A v rámci každého výťahu sú ku splitteru pripojené hlásky, umiestnené:

 • na dne šachty
 • na dne kabíny
 • v kabíne
 • na streche kabíny
 • v strojovni.

Súčasťou systému je aj  sada SW aplikácií  pre vzdialenú správu komunikátorov, správu kontrolných volaní v servisných nástrojoch či vlastné call centrum.

ZÁKLADNÉ VLASTNOSTI 2N® LIFT8

2N® LIFT8 - niektoré prvky komunikačného systému
 • pripojenie hlások výťahu len dvojicou vodičov
 • možnosť pripojenia až 8 výťahov
 • centrálna jednotka so zálohovaným napájaním (obsahuje ľahko vymeniteľný záložný akumulátor; CJ zároveň zaisťuje dobíjanie akumulátoru a monitoring jeho stavu)
 • hlásky pre kabínu výťahu, šachtu, strojovňu
 • voliteľné komunikačné rozhranie pre hovory smerom von - PSTN, GSM, UMTS či VoIP
 • USB rozhranie
 • interná komunikácia  "Trifónia"
 • veľká modularita - možnosti rozšírenia
 • funkcia "Kontrolné volanie"
 • možnosť blokovania výťahu pri poruche spojenia
 • nastavenie po telefóne alebo s pomocou PC / internet
 • možnosť nahrať vlastné hlásenia
 • možnosť lokálneho dispečingu (InterKom)
 • funkcia  "Fireman"
 • SW aplikácie pre vzdialenú správu systému

PREPOJENIE PRVKOV 2N® LIFT8 - VIACŠACHTOVÉ RIEŠENIE

2N® LIFT8 - štúdia viacšachtového riešenia

PREPOJENIE PRVKOV 2N® LIFT8 - POŽIARNE RIEŠENIE

2N® LIFT8 - štúdia požiarneho riešenia

PRAKTICKÉ POUŽITIE PRVKOV SYSTÉMU 2N® LIFT8

2N® LIFT8 - praktická montáž prvkov systému

SOFTWARE PRE 2N® LIFT8

Software pre 2N® Lift8

Software 2N® Lift8 Service Tool  (Servisné nástroje) je určený pre vzdialený dohľad a konfiguráciu komunikátorov 2N® Lift8 z PC. Umožňuje konfigurovať 2N® Lift8, ktorý je pripojený priamo k PC rozhraním USB, alebo cez internet pomocou IP adresy (len UMTS verzia). Umožňuje tiež vykonávať upgrade firmware.

Aplikácia 2N® Lift8 Control Panel slúži pre jednoduchú správu výťahov, užívateľov (aj ich skupín) a oprávnení. Zobrazuje databázu kontrolných a alarmových hovorov a je možné v nej nastaviť SIP linky. Umožňuje tiež vytvárať úložiská pre ukladanie plánov budov a firmwarov pre CJ.

Aplikácia 2N® Lift8 Communicator slúži dispečerom a technikom pre komunikáciu s výťahmi (príjem núdzových volaní) a centrálnymi jednotkami 2N® Lift8. Menu "Plánky" slúži pre správu plánov budov s inštalovanými výťahmi a umožňuje označenie polohy príslušného výťahu v pláne budovy.

Aplikácia 2N® Lift8 Server spracováva kontrolné volania, alarmové volania a sprostredkováva komunikáciu medzi centrálnymi jednotkami 2N® Lift8 a PC aplikáciami. V aplikácii 2N® Lift8 Server je integrovaná SIP stanica, ktorá môže mať nastavených až 8 na sebe nezávislých účtov a dokáže naraz obslúžiť až 32 hovorov.

SW riešenie je možné využiť aj pre predchádzajúce modely výťahových komunikátorov 2N® Single Talk a 2N® LiftNet.

ŠPECIFIKÁCIA 2N® LIFT8

Centrálna jednotka

 • Napájanie - 100-240V, 50/60Hz, 0,75A, 60W max.
 • Zálohovanie napájania - vstavaný olovený akumulátor
 • Možnosti pripojenia - 4 hlásky + 7 splitterov + 8 I/O modulov
 • Max. vzdialenosť medzi splittermi - 100m
 • Rozhranie pre spojenie s dispečingom - voliteľne PSTN / GSM / UMTS / VoIP
 • Konfigurácia a dohľad - hlasové menu / USB / vzdialene
 • Indikátory - 5 x LED, trojfarebné
 • Rozmery a hmotnosť - 300 x 170 x 72mm, 2,7 kg

Splitter

 • Napájanie - 24V z centrálnej jednotky alebo miestne
 • Kapacita - 4 hlásky + kamerový modul
 • Max. celková dĺžka kábelu v šachte - 600m
 • Výstup blokovania výťahu - relé, vyvedený NO aj NC kontakt
 • Rozmery - 142 x 98 x 34mm

Hlásky

 • Spojenie so splitterom - 2 vodiče pre napájanie, hlas aj dáta
 • Vstupy pre tlačidlá a signály - ALARM1, ALARM2, CANCEL
 • LED signalizácia - Nadväzujem spojenie, Spojenie potvrdené
 • Možnosť pripojenia externého mikrofónu, reproduktoru a LED
  - Áno, na kabínovej hláske
 • Numerická klávesnica, možnosť konfigurácie systému
  - Áno, na strojovňovej hláske
 • Možnosť pripojenia telefónneho slúchadla v hlučnom prostredí
  - Áno, na strojovňovej a šachtovej hláske
 • Viditeľnosť v šachte
  - Áno, podsvietené tlačidlá

I/O modul

 • Napájanie - 24V z centrálnej jednotky alebo miestne
 • Kapacita - 4 vstupy + 4 výstupy
 • Vstupy - galvanicky izolované, 12-24V AC alebo DC
 • Výstupy - relé, NO kontakty, max. 250V, 5A
 • Rozmery - 142 x 98 x 34mm

STIAHNITE SI ...

2N® LIFT8 - leták 2N® Lift8 - užívateľský manuál(wiki.2n.cz - Google Chrom, Mozilla Firefox, Opera)
Interkomy 2N® Helios IP Base
Mobilná kancelária 2N® OfficeRoute
Komunikačný systém pre výťahy 2N® Lift8
Produkty 2N na YouTube