Conex.sk
Podpora
Spolupráca |
Partnerské stránky

PRE ZÁUJEMCOV O SPOLUPRÁCU

V prípade, ak Vás telekomunikačné zariadenia značky 2N® oslovili a ak máte záujem o obchodnú spoluprácu, prosím neváhajte kontaktovať   obchodné oddelenie   spoločnosti Conex, spol. s r.o.

Zástupcovia spoločnosti Vám poskytnú všetky potrebné informácie o možnostiach spolupráce a o obchodných podmienkach.  Radi sa s vami stretneme pri prezentácii celého portfólia našich produktov.

Tešíme sa na prípadnú spoluprácu !

Obchodné oddelenie
   Conex, spol. s r.o.

Interkomy 2N® Helios IP Base
Mobilná kancelária 2N® OfficeRoute
Komunikačný systém pre výťahy 2N® Lift8
Produkty 2N na YouTube