Conex.sk
Produkty
Telefónne ústredne
2N® Omega Lite |
Partnerské stránky

TELEFÓNNA ÚSTREDŇA 2N® OMEGA LITE

Telefónna ústredňa 2N® OMEGA Lite  predstavuje moderné riešenie komunikácie pre menšie firmy a kancelárie, ktoré užívateľom prinesie

 • telefonovanie zadarmo v rámci firmy,  možnosť prepojenia vzdialených pobočiek s lacným volaním medzi sebou navzájom
 • efektívnu výstavbu ústredne na mieru  [po 2 portoch / klapkách]  podľa okamžitých potrieb firmy s možnosťou rozšíreniae systému kedykoľvek v budúcnosti
 • výbavu, možnosti a komfort ako pri veľkých ústredniach
 • šetrenie finančných prostriedkov vynakladaných na telefonovanie
 • originálne riešenia a unikátne služby, typické len pre 2N produkty

Telefónna ústredňa 2N® OMEGA Lite

 • disponuje výkonným šetriacim automatom (LCR) s výberom najlacnejšej cesty pre každý odchádzajúci hovor
 • poskytuje široké možnosti smerovania hovorov a užívateľských služieb
 • dovoľuje riadenie komunikácie vo firme podľa presne stanovených kritérií
 • umožňuje obmedzenia v čase, v určitých smeroch a telefónnych sieťach.

VERZIE 2N® OMEGA Lite

 • štandardné prevedenie s montážou na stenu - rôzne kryty
 • 19 palcové prevedenie pre umiestnenie ústredne do rack stojanu

FUNKCIE A VÝHODY

 • malé kompaktné prevedenie ústredne do 24 portov s nadštandardnými službami a možnosťami väčších komunikačných systémov
 • vysoko modulárny a flexibilný systém - ekonomická výstavba "na mieru", možnosť ďalšieho rozširovania v budúcnosti
 • priame pripojenie do analógových, ISDN, GSM a VoIP sietí
 • výkonný šetriaci automat LCR - výber najvhodnejšej a najlacnejšej cesty pre každý hovor  [ústredňa obsahuje systémové hlášky, ktoré upozornia na prevedené presmerovanie, akceptovanie vytočenej služby, drahý hovor apod.]
 • hudba pre spríjemnenie - MusicOnHold
 • podpora služby 2N® Mobility Extension
 • 2N® Mobility Extension zmení mobil na pevnú linku v kancelárii [mobil získa všetky služby ústredne - prepojenie, presmerovanie na ktorúkoľvek pobočku vo firme atď.]
 • užívateľ môže hovor prichádzajúci do kancelárie prevziať kdekoľvek
 • spätné prepojenie zmeškaného / odmietnutého hovoru priamo na tú pobočku, z ktorej bolo pôvodné volanie uskutočnené
 • zníženie nákladov pri volaní do GSM sietí, ďalšie výhody
 • vybavenie komfortnými digitálnymi telefónmi  2N® StarPoint 500, podľa verzie sú telefóny vybavené
 • dvojriadkovým displejom
 • programovateľnými tlačidlami
 • funkciou hlasného telefonovania (handsfree)
 • možnosťou pripojenia ďalšieho príslušenstva (náhlavná súprava, rozširovacie tlačidlové moduly - konzola sekretárky / spojovateľky)
 • farba šedá (arctic) alebo čierna (antracit)
 • doplnením internej VoIP karty užívateľ získa rozšírenie ústredne o
 • VoIP telefónny systém - až 60 ďalších IP telefónov, aj vzdialených
 • možnosť vzájomného prepojenia firemných pobočiek a výhodného volania medzi nimi navzájom
 • odosielanie / príjem FAXOV cez GSM sieť - interný GSM FAX modul
 • v miestach, kde nie je pripojená pevná linka
 • v prípade poškodenia / vyradenia pevných liniek z rôznych dôvodov
 • vysokorýchlostný prenos dát - interný UMTS / 3G modul
 • vysokorýchlostný prenos dát cez UMTS / 3G siet - bez pevnej linky
 • možnosť reléových a logických vstupov, audio vstupov a výstupov
 • IVR - vlastné uvítacie hlasové menu
 • vlastný buffer  [ pamäť ]  - pre záznam údajov až o 3000 hovoroch
 • LCD displej - zobrazenie dátumu, času, stavu liniek
 • možnosť diaľkového dohľadu - cez www prístup zo servisného strediska

SW A APLIKÁCIE

Ústredňa 2N® OMEGA Lite  je vybavená  [ v cene systému ]  potrebným SW pre jej komfortné ovládanie a využívanie.

Zároveň dodávame  ďalšie samostatné aplikácie, umožňujúce napr. prehľad o histórii hovorov, CTI telefóniu, účtovanie hovorov, záznam hovorov apod.

XapiServerForOmega

 • umožňuje prepojenie ústredne s firemným informačným systémom
 • XAPI protokol umožní využívanie vlastných aplikácií - ústredňa môže tak byť v reálnom čase modifikovaná podľa aktuálynch potrieb užívateľa

2N® PBX Assistant

 • spolu s telefónom zaisťuje komfortné užívanie 2N® OMEGA Lite
 • maximálny komfort je dosiahnutý s digitálnym telefónom 2N® StarPoint
 • ovládanie služieb telefónu priamo z klávesnice PC - CTI telefónia
 • na monitore PC vidíte, kto vás volá - ešte pred zdvihnutím slúchadla
 • kompletná okamžitá história hovorov

2N® SMS server

 • prijímanie / odosielanie SMS správ v rámci podnikovej siete LAN

Hlasová pošta - Voice Mail

 • hlasová pošta je integrovaná do VoIP modulu
 • umožní užívateľovi v dobe jeho neprítomnosti obdržať hlasovú správu
 • užívateľ je na získanú hlasovú správu upozornený

Ďalšie aplikácie

 • v závislosti na požiadavke užívateľa

ŠPECIFIKÁCIA 2N® OMEGA LITE

Počty portov

 • Max. počet analógových portov - 24
 • Max. počet portov BRI - 6
 • Max. počet VoIP kanálov / užívateľov - 8 / 60
 • Max. počet GSM / UMTS kanálov - 12 / 1

Základné technické parametre

 • Menovité napätie siete - 230 V
 • Menovitá frekvencia - 50 Hz
 • Poistka - F4A / 250V
 • Rozmery - 384 x 270 x 117 mm

Komunikačné rozhrania

 • Rozhranie LAN - Eth T-Base 10/100
 • Sériové rozhranie - RS232/115200

Prevádzkové podmienky

 • Rozsah teplôt - +15° až +45° C
 • Prevádzková poloha - zvislá (prevedenie na stenu)

STIAHNITE SI ...

Interkomy 2N® Helios IP Base
Mobilná kancelária 2N® OfficeRoute
Komunikačný systém pre výťahy 2N® Lift8
Produkty 2N na YouTube