Conex.sk
Produkty
Telefónne ústredne
2N® Netstar IP |
Partnerské stránky

IP KOMUNIKAČNÝ SYSTÉM  - 2N®  NETSTAR IP

IP komunikačný systém ATEUS®  Netstar pracuje ako bežná digitálna ústredňa a VoIP soft-switch s plným prepojovaním služieb. Prioritná podpora VoIP technológie však rovnako umožňuje využívanie všetkých ostatných rozhraní a sietí - analógových, ISDN BRI, ISDN PRI a GSM, pričom vlastnosti týchto sietí integruje do jedného kompaktného systému.

Hlavné charakteristiky IP komunikačného systému 2N®  Netstar

 • špičkové IP riešenie s mnohými inovatívnymi prístupmi
 • kompatibilita so všetkými VoIP operátormi
 • hovorová kapacita pre stredné a veľké firmy, pre operátorov
 • prenos medzi jednotlivými sieťami riadi dynamický šetriaci automat, ktorý pre každý hovor vyberie najoptimálnejšiu a najlacnejšiu cestu
 • vysoká modularita systému, vytvorenie jeho optimálnej zostavy podľa aktuálnej potreby
 • VoIP technológiou a integrovaním 2N® GSM brán do systému môže užívateľ dosiahnuť veľké zníženie nákladov na volania do pevných aj mobilných sietí
 • využívanie jednotnej kabeláže pre telefónnu aj pre počítačovú sieť - nižšie náklady pri inštalácii
 • Mobility Extension - mobil ako ďalšia pobočka k 2N® NetStar IP, zvoní paralelne s IP SIP telefónom v kancelárii, využíva všetky služby ústredne, nepretržitá dostupnosť žívateľa s aktivovanou službou
 • možnosť integrácie do firemnej štruktúry informačných systémov [ CRM, ERP systémy, možnosť synchronizácie s MS Outlook kalendárom aplikáciou 2N® NetStar Operátor ]
 • SW aplikácie - 2N® NetStar Communicator,  2N® NetStar Assistant a  2N® NetStar Operator  - zefektívnia firemné procesy a ušetria čas vašim zamestnancom
 • CallBack - služba, ktorá šetrí náklady na telefónne hovory pri volaní mobilom do / zo zahraničia, či volanie z mobilu na účet ústredne
 • Auto Clip Routing - automatické smerovanie spätných volaní na základe zmeškaných hovorov na tú pobočku ústredne,  z ktorej bol zmeškaný hovor uskutočnený
 • užívateľské profily + časové profily - až 8 rôznych profilov pre každého užívateľa
 • interné GSM brány - originálne technické riešenie poskytujúce mnoho výhod pre užívateľa, vrátane zníženia nákladov
 • IVR s vytváraním vlastného stromu - automatická hlasová odpoveď volajúcemu, hlasové informácie o možnostiach voľby na oddelenia a pracoviská, výkonná viacúrovňová automatická spojovateľka
 • hlasová pošta - zasielanie hlasových odkazov na e-mail užívateľa  [ VoiceMail to E-mail ]
 • vytváranie virtuálnych komunikačných systémov
 • vytváranie reštrikcií pre určité skupiny účastníkov alebo jednotlivcov
 • pre všetky pobočky je k dispozícii webový Asistent pre jednoduchú užívateľskú konfiguráciu služieb

ŠPECIFIKÁCIA 2N® IP NETSTAR

Počty portov

 • Max. počet analógových portov - 72
 • Max. počet portov BRI / PRI - 72 / 1
 • Max. počet VoIP kanálov / užívateľov - 96 / 500
 • Max. počet GSM / UMTS kanálov - 36/36, 128/36

Základné technické parametre

 • Napájacie napätie - 230 alebo 115 V
 • Menovitá frekvencia - 50 Hz
 • Poistka - 10 A
 • Rozmery [ základná jednotka ] - 482 x 133 x 310 mm  (84HPx3U)
 • Rozmery [ rozširujúca jednotka ] - 482 x 133 x 310 mm  (84HPx3U)

Komunikačné rozhranie LAN

 • Prenosová rýchlosť - 10/100 Mb/s
 • Typ rozhrania - Eth T-Base 10/100

Komunikačné rozhranie RS 232

 • Prenosová rýchlosť - 115200 Bd
 • Typ rozhrania - RS 232C / 115200Bd

Prevádzkové podmienky

 • Rozsah teplôt - +5° až +45° C
 • Relatívna vlhkosť vzduchu - max. 85 percent (40°C)

    "FLASH" štúdie využitia 2N® NetStar

    Pozrite si údaje o zásuvných doskách a portoch  2N® NetStar

STIAHNITE SI ...

Interkomy 2N® Helios IP Base
Mobilná kancelária 2N® OfficeRoute
Komunikačný systém pre výťahy 2N® Lift8
Produkty 2N na YouTube