Conex.sk
Aplikácia a služby
SW aplikácie |
Partnerské stránky

SW APLIKÁCIE PRE TELEKOMUNIKAČNÉ RIEŠENIA
OD SPOLOČNOSTI CONEX SPOL. S R.O.

Jednotlivé aplikácie sú samostatnými softwarovými nástrojmi pre telefónne ústredne, GSM brány, Interkomy (dverné vrátniky) či pre ďalšie telekomunikačné produkty z ponuky spoločnosti Conex, spol. s r.o.

Aplikácie môžu podstatným spôsobom zvýšiť úžitkové vlastnosti jednotlivých zariadení,  v mnohých prípadoch prinášajú úplne nové možnosti pre užívateľa  [ záznam hovorov, CTI, hromadný manažment interkomov Helios apod. ].

Produkty značky 2N®  sú vybavené univerzálnymi rozhraniami  zabezpečujúcimi bezproblémovú spoluprácu medzi nami dodávanými telekomunikačnými zariadeniami a aplikáciami ako sú napr. CTI telefónia, CRM riešenie, databáza informačných systémov apod.

NAJČASTEJŠIE VYUŽÍVANÉ APLIKÁCIE / SLUŹBY

CALL FORWARDING - komunikačné riešenie pre dosiahnuteľnosť pracovníkov pohotovostných služieb

 • automatické presmerovanie hovorov, prichádzajúcich na príslušné čísla, na pohotovostnú službu
 • výkon pohotovosti na pracovisku alebo kdekoľvek mimo pracoviska (mobilný telefón)
 • nastavenie presmerovaní dopredu - podľa plánu pohotovostných služieb
 • bez potreby ďalšieho mobilu vo vrecku
 • dynamická zmena nastavenia presmerovania, vrátane možnosti presmerovania prostredníctvom SMS správy
 • všetko pod spätnou kontrolou.
Call Forwarding

SMS SERVER Conex spol. s r.o. - je určený pre rýchle odosielanie hromadných SMS správ

 • rýchle hromadné odosielanie vyrozumievacích SMS správ
 • príjem SMS správ
 • jednoduchá a rýchla inštalácia
 • určený pre PC, notebooky / OS Windows XP, WIN2000, W7, W8, W10,
 • minimálne systémové požiadavky.
SMS Server Conex

2N® MOBILITY EXTENSION - jedinečná Mobilná kancelária,  umožňuje prevzatie hovorov smerujúcich do kancelárie na mobilnom telefóne

 • absolútna mobilita a flexibilita zamestnancov - prevzatie hovorov kdekoľvek a kedykoľvek,  bez straty hovorov
 • dve rovnocenné pracoviská - kancelária, mobilný telefón
 • náhrada DECT systémov
 • všetky služby pobočkovej ústredne 2N® na mobilnom telefóne
 • okamžité riešenie - aktivácia bez akýchkoľvek úprav kabeláže a pod.
2N® Mobility Extension - odkaz

2N® PBX Assistant  zaisťuje maximálnu efektivitu a komfort pri využívaní telefónnych ústrední 2N® Omega Lite / 2N® Omega 48

 • integrovaná počítačová telefónia CTI
 • prehľadné údaje o všetkých hovoroch + história hovorov
 • informačný displej
 • klientská databáza "Firiem a kontaktov"
PBX Assistant - odkaz

2N® Netstar Assistant  je webovým rozhraním pre spravovanie svojich účtov v rámci ústredne samotnými užívateľmi

 • súkromná Web stránka - informácie o telefónnej prevádzke všetkých staníc
 • nastavenie vlastných profilov, služieb a telefónov
 • nastavenie profilov, služieb, telefónov užívateľom
 • história hovorov, počítačová telefónia CTI
 • telefónne zoznamy
 • prístup cez internet - odkiaľkoľvek
NetStar Assistant - odkaz

2N® Netstar Operátor  je určený pre operátorov, spojovateľky, recepčné a osobné asistentky

 • komfortné ovládanie hovorov a stanice užívateľa ústredne NETSTAR
 • množstvo "operátorských" funkcií
 • aplikačné okno pre operátora - informácie o všetkých relevantných a potrebných údajoch o volajúcich, volaných
 • možnosť výberu okine,ktorémajú byť na monitore
 • zdieľaná databáza informácií o volajúcich
SNetStar Operátor - odkaz

2N® Netstar Communicator  je SIP klient a CTI aplikácia pre systémové telefóny komunikačného systému NETSTAR

 • softwarový IP telefón alebo CTI aplikácia
 • prehľad o stave všetkých pobočiek
 • podpora prenosu videa  [ H.264 ]
 • odosielanie a príjem SMS správ
NrtStar Communicator - odkaz

2N® SMS Server  je určený pre zdieľanie GSM brán užívateľom na sieťach TCP/IP.  SMS server vám umožní:

 • odosielanie SMS správ z adresára na jednotlivé GSM čísla
 • odosielanie SMS správ z adresára na skupinu GSM čísiel
SMS serever - odkaz

2N® Helios IP Manager - aplikácia je určená pre

 • centralizovanú správu a konfiguráciu interkomov v prípade rozsiahlych inštalácií
 • správu užívateľov všetkých jednotiek rodiny interkomov 2N® Helios IP  z jedného miesta
2N® Helios IP Manager - odkaz

Program ALLWIN PLUS / tarifikácia hovorov  slúži pre finančné a štatistické vyhodnocovanie telefonickej prevádzky

 • pobočkových telefónnych ústrední
 • jednotlivých liniek ústrední, pobočiek alebo skupín pobočiek
Tarifikácia hovorov - odkaz

Záznamové zariadenie Visual Recorder Business VRB 1  je určené pre organizácie a spoločnosti, v ktorých je potrebné monitorovať obsah prichádzajúcich alebo odchádzajúcich hovorov

 • archivuje monitorované hovory pre neskoršie použitie  (nemocnice,  stanice požiarnej ochrany,  policajný zbor,  dispečingy hasičských a záchranných zborov a iné)
 • poskytuje dispečerom možnosť okamžitého prehrávania hovorov a zobrazovania informácií o telefónnych číslach na zaznamenávaných linkách
Systém Visual Recorder - odkaz

Programový systém TeleSpy  je informačný systém pre manažérov a vedúcich, ktorí nechcú svoje firmy riadiť len intuitívnym spôsobom

 • zachytí a rozpozná všetky prichádzajúce volania
 • načíta príslušné informácie z kontaktu v osobnom adresári MS Outlook a zobrazí ich v dobe zvonenia na obrazovke PC
Systém Telespy - odkaz
Interkomy 2N® Helios IP Base
Mobilná kancelária 2N® OfficeRoute
Komunikačný systém pre výťahy 2N® Lift8
Produkty 2N na YouTube