Conex.sk
Produkty
IP audio systémy |
Partnerské stránky

IP SYSTÉMY VEREJNÉHO OZVUČENIA
PRENOS ZVUKU PO IP SIEŤACH

Systémy verejného ozvučenia predstavujú nástroje pre šírenie informácií a reklamných oznamov po IP sieťach v určitom priestore, s možnosťou ich prehrávanania v rôznych zónach či oddeleniach.  Je jedno, či ide o vysielanie hovoreného slova, zvukových záznamov, prehrávanie hudby, internetového rádia alebo iného audio súboru.

IP systémy verejného ozvučenia sa využívajú hlavne k osloveniu, informovaniu a upozorneniu širšieho okruhu ľudí - zákazníkov,  zamestnancov,  návštevníkov verejných priestorov.  Sú ideálnym riešením predovšetkým pre hotely,  školy, obchodné centrá,  reštaurácie,  letiská,  nádražia,  administratívne budovy,  športové alebo kultúrne zariadenia.

IP SYSTÉMY VEREJNÉHO OZVUČENIA 2N®

IP AUDIO SYSTÉM 2N® NetSpeaker  - univerzálny IP audio systém pre prenos zvuku v IP sieťach

 • náhrada rozhlasu po drôte a rozhlasových ústrední so 100V
  rozvodmi
 • prehrávanie akustických oznamov, iných audio streamov
  z ľubovoľného PC v LAN alebo WAN sieti cez klasický
  reproduktor
 • virtuálna rozhlasová ústredňa - vytvorenie oddelených zón
 • využitie existujúcej LAN infraštruktúry, prepojenie rozsiahlych oblastí

IP AUDIO SYSTÉM 2N®  SIP Speaker   - IP paging zariadenie pre verejné hlásenia a komunikáciu

 • prevodník medzi SIP prostredím a klasickým reproduktorom - samostatne fungujúce zariadenie v prostredí internetu
 • pripojenie cez SIP proxy
 • možnosť volania na jednotlivé zariadenia alebo na viac
  zariadení naraz
 • robustný kovový obal, diaľkové ovládanie
Interkomy 2N® Helios IP Base
Mobilná kancelária 2N® OfficeRoute
Komunikačný systém pre výťahy 2N® Lift8
Produkty 2N na YouTube